14-01-2020

Mange infektioner opdages ikke af sundhedsvæsnet

Sundhedsvæsnet er mangelfuldt, når det kommer til prøvetagning for seksuelt overførte sygdomme. Det er konklusionen efter et pilotprojekt med særligt udsatte grupper på RFSL-rådgivningscenteret i Skåne. Vi mener derfor, at sundhedsvæsnet har brug for mere viden og bedre værktøjer for at kunne tilbyde en fair og effektiv behandling.

I dag gennemføres prøver hos lægepraksis, hos gynækologer og på hospitalets afdelinger for hud- og kønssygdomme. Der testes oftest udelukkende genitalt for seksuelt overførte sygdomme, mens det at smittes oralt og analt bliver mere almindeligt. At teste udelukkende genitalt (vaginal- og urinprøve) er utilstrækkeligt, bl.a. for særligt udsatte grupper såsom mænd der har sex med mænd (MSM) og transpersoner. Mange infektioner bliver ikke opdaget af sundhedsvæsnet, hvilket kan være årsag til den store vækst i antallet af seksuelt overførte sygdomme. 

På RFSLs rådgivningscenter i Skåne møder vi ofte målgruppen MSM og transpersoner. Vi ser, hvordan ufuldstændige prøvetagninger indenfor sundhedsvæsnet bidrager til, at infektioner spredes, samt at individer diskrimineres. Mange personer fortæller, at de i sundhedsvæsnet kun er blevet testet genitalt, ligesom flere beretter om ubehagelige spørgsmål eller om angst for hvordan informationen behandles, hvis man vælger at lade sig teste flere steder. 

For at tackle disse mangler og øge testfrekvensen hos MSM og transpersoner, har RFSL Skåne sammen med HealthTech-virksomheden Dynamic Code i løbet af det seneste år gennemført et pilotprojekt: 100 selvtestpakker med tredobbelt prøvetagning blev uddelt til personer i særligt udsatte grupper. Testen udføres oralt, analt og genitalt, og giver svar på, om personen har klamydia, gonorré, mycoplasma og/eller trikomonas. 

Efter at vi har fulgt op på projektet, har resultaterne været slående. Flere deltagende angiver det som noget meget positivt, at de kan gennemføre testen selv og dermed også slipper for ubehagelige spørgsmål fra sundhedspersonalet. Desuden opdagede vi manglerne ved sundhedsvæsnets prøvetagning: Af de 14 positive testsvar, fandtes 12 af disse infektioner andre steder end genitalt. Kønssygdomme som gonorré og klamydia kan sidde flere forskellige steder, og det er en grundlæggende rettighed at blive testet ud fra egen seksuel praksis. Generelt anbefaler sundhedsvæsnet, at man lader sig teste ved fremkomsten af symptomer, men eftersom kønssygdomme kan være symptomfrie, fører det til, at mange ikke lader sig teste. 

Vi vil også i kommende år tilbyde disse prøvesæt, ligesom vi ønsker, at der tilbydes adækvate tests indenfor sundhedsvæsnet i Skåne. Det burde være en selvfølge, at udsatte målgrupper i landet får mulighed for at blive testet genitalt, oralt og analt for seksuelt overførte sygdomme. Vi mener, at tilgængeligheden på tests - også uden foregående symptomer - bør forbedres for risikogrupper, såsom mænd der har sex med mænd (MSM) og transpersoner. 

Sundhedsvæsnet skal kunne tilbyde tilstrækkelig høj kvalitet, uanset hvilket sted den enkelte henvender sig – og uafhængigt af dennes seksuelle praksis. 

Anne Kihlgren,
Grundlægger og admin. direktør hos Dynamic Code

Niklas Eriksson,
Projektudvikler RFSL Rådgivningen Skåne