Hent ditt testsvar

Analysenummer

Hent ditt testsvar gjennom å taste inn din personlige kode. Din kode finner du på pakningsvedlegget.

Analysekoden er 10 siffer og 4 bokstaver f.eks. 0123456789ABCD

Når du henter svaret gir vi deg råd og tips. I de tilfeller du trenger det, gir vi deg mulighet til medisinsk veiledning og/eller e-resept. Du kan alltid kontakte oss med spørsmål om analysesvaret.

Dersom svaret ikke er klart vil du få informasjon om når prøven kan forventes å bli analysert.

Svaret kan hentes her på webben opp til 6 måneder etter utført analyse. Hvis du ønsker å ha svaret tilgjengelig lengre anbefaler vi at du skriver ut svaret eller sparer det på din enhet.