Hent ditt testsvar

Analysenummer

Hent ditt testsvar gjennom å taste inn din personlige kode. Din kode finner du på pakningsvedlegget.

Analysekoden består av 10 tall og 4 bokstaver, f.eks. 0123456789ABCD eller 4 bokstaver, 3 tall og 4 bokstaver - f.eks. ABCD123EFGH

Svaret kan hentes her på webben opp til 24 måneder etter utført analyse. Hvis du ønsker å ha svaret tilgjengelig lengre anbefaler vi at du skriver ut svaret eller sparer det på din enhet.