Hent ditt testsvar

Hent ditt testsvar gjennom å taste in din personlige kode. Din kode finner du på pakningsvedlegget.

Analysekoden er 10 siffer og 4 bokstaver f.eks. 0123456789ABCD

Når du henter svaret gir vi deg råd og tips. I de tilfeller du trenger det, gir vi deg mulighet til medisinsk veiledning og/eller e-resept. Du kan alltid kontakte oss med spørsmål om analysesvaret.

Dersom svaret ikke er klart vil du få informasjon om når prøven kan forventes å bli analysert.

Svaret kan hentes her på webben opp til 6 måneder etter utført analyse. Hvis du ønsker å ha svaret tilgjengelig lengre anbefaler vi at du skriver ut svaret eller sparer det på din enhet.

Test fra Dynamic Code

Dynamic Code er et HealthTech foretak som gjør det enkelt for mennesker selv å ta ansvar for sin helse. Det gjør vi ved å tilby smidige, sikre og effektive helsetest. Alle tester og analyser bygger på moderne DNA-teknikk, noe som innebærer at vi gjør framtidas helsetjeneste tilgjengelig for alle, allerede i dag.

Høy kvalitet

Vi har hele kjeden fra utvikling av tester til analyse og levering av prøvesvar – og kan derfor garantere sikre og trygge løsninger. Målet vårt er at helsetestene våre skal gi mer enn et svar, vi vil også vise veien til rett behandling.