Sjekkliste - du må gjøre dette før prøven kan sendes inn til analyse

Denne sjekklisten gjelder kun for norske tester. Hvis du har kjøpt en svensk test, se: https://www.dynamiccode.com/se/kontakta-oss/checklista-for-provagning

Sjekkliste for prøvetaking:

  1. Følg instruksjonene ved prøvetaking. Instruksjonene finner du ved å «skrelle av» det ytterste laget på esken. Se filmen under.
  2. Fest analysekoden på prøven.
  3. Fyll ut prøvetakingsdato på røret. Gjelder kun for urinprøver!
  4. Legg merket prøve i returesken. 
  5. Ta vare på den personlige koden din – du finner den nederst på sendingsvedlegget.
  6. Klar til å sendes! 

Svaret ditt finner du ved å skrive inn koden din på hjemmesiden vår: www.dynamiccode.com