22.12.2020

Dynamic Code signerer ny avtale med den svenske folkehelsemyndigheten

Siden våren 2020 har Dynamic Code hatt en avtale med den svenske folkehelsemyndigheten om å bistå med PCR-tester for covid-19. Dynamic Code har nå inngått en ny kontrakt som innebærer fornyet tillit og fortsatt levering av analysekapasitet til noen av regionene i Sverige. Dynamic Codes PCR-test er utviklet for å oppdage muterte virusstammer, noe som viser seg å være svært relevant etter at en ny virusstamme er blitt oppdaget i Storbritannia.

Dynamic Codes test for pågående covid-19-infeksjon er CE-merket og godkjent med en kvalitetssikret og egenprodusert prøvetakingsmetode og laboratorieanalyse via Dynamic Codes nasjonale laboratorium. Den svenske folkehelsemyndigheten, som er ansvarlig for å sikre tilgjengelig testkapasitet for covid-19 i Sveriges regioner, har nå fornyet avtalen med Dynamic Code.

10 prosent av Sveriges testkapasitet leveres nå av Dynamic Code
I løpet av november og desember gjennomførte Dynamic Code omtrent 30 000 PCR-tester per uke, noe som tilsvarer omtrent 10 prosent av Sveriges totale testkapasitet. Som svar på den økte etterspørselen etter slik testing i Sverige har Dynamic Code utvidet kapasiteten, og kan nå i henhold til den nye avtalen håndtere 50 000 tester per uke for svenske folkehelsemyndigheter.

– Vi har omstrukturert virksomheten, og investerer i å utvide både kapasitet og personale for å kunne håndtere større etterspørsel etter covid-19-testing. Vi er glade for at den svenske folkehelsemyndigheten fortsatt har tillit til oss, og vi er klare til å bistå med analyse av PCR-tester så lenge det er behov for det, sier Louise Nylén, administrerende direktør i Dynamic Code.

Alle PCR-testene til Dynamic Code er utviklet for å kunne gjenkjenne ulike deler av viruset. Dette betyr at selv om virus eller bakterier muterer, vil testmetoden fremdeles oppdage dem. Å utvikle slike deteksjonsmetoder har vist seg å være svært relevant i forbindelse med den nye virusstammen som nå er blitt oppdaget i Storbritannia.

Akselerert digitalisering av helsetjenester
Koronakrisen har akselerert digitaliseringen av helsevesenet. Å ta tester hjemme og sende dem til laboratoriet for analyse er nå blitt normen, og denne metoden kan brukes til å oppdage også en rekke andre sykdommer – ikke bare covid-19. I dag tilbyr Dynamic Code over 20 forskjellige tester, blant annet tester for halsbetennelse, kjønnssykdommer og gluten- og laktoseintoleranse. Kombinasjonen av diagnose- og helsetester med digitalt helsepersonell betyr at presset på primærhelsetjenesten kan reduseres, samtidig som kvaliteten på pleie og omsorg øker. Investeringene som Dynamic Code gjør i økt kapasitet, ved for eksempel å utvide lokalene sine og laboratoriet for covid-19-testing, vil også gagne utviklingen av framtidige produkter innenfor selskapets diagnose- og helsetester.

– Vi ser stor interesse for konseptet vårt både hos forbrukere og partnere som digitalt helsepersonell, apotek og bedriftshelsetjenester. Så til tross for at vår nåværende raske vekst nok vil reduseres noe etter hvert som pandemien avtar, ser vi optimistisk på framtiden og soliditeten i konseptet, sier Louise Nylén.