02.09.2020

Dynamic Code er inne i en sterk internasjonal ekspansjonsfase og ansetter Louise Nylén som ny adm.dir.

HealthTech-selskapet Dynamic Code trapper i første omgang opp satsingen på å etablere samarbeid med digitale pleie- og omsorgsaktører og distributører, som for eksempel apotekkjeder i flere land. Dette er en naturlig neste fase i selskapets utvikling som krever forsterkning av lederressurser med riktig kompetanse og erfaring. Louise Nylén, tidligere markedssjef hos Trustly, blir ny administrerende direktør. Hun etterfølger grunnleggeren Anne Kihlgren, som kommer til å fortsette i selskapet med fokus på strategisk utvikling.

«I en situasjon med voksende forståelse for nytten av fjernbehandling og e-helse har Dynamic Code store muligheter til å ekspandere på både hjemlige og nye internasjonale markeder. Det å ansette en ny adm.dir. er et viktig neste steg i denne satsingen», sier Anne Kihlgren, adm.dir. og grunnlegger av Dynamic Code. 

Dynamic Code har, med sin utvikling av nye helhetsløsninger for diagnoser basert på DNA-teknologi, styrket forbrukernes muligheter til å påvirke og kontrollere sin egen helsesituasjon. Det å kunne stille diagnoser raskt og sikkert på avstand og deretter kunne komme i kontakt med en lege online forandrer allerede nå forutsetningene – spesielt innenfor primærhelsetjenesten. 

Teknologi godkjent i hele EU åpner opp for internasjonalt samarbeid

Dynamic Codes tilbud vekker nå stadig større interesse fra internasjonale aktører. Siden selskapets tester er regulatorisk godkjent innenfor hele EU, trapper man nå i første omgang opp etableringen av samarbeid med digitale helse- og omsorgsaktører og distributører, som apotekkjeder i flere land. Det er en naturlig neste fase i Dynamic Codes utvikling, som krever forsterkning av lederressurser med riktig kompetanse og erfaring.

Louise Nylén med 20 års erfaring fra internasjonale vekstbedrifter blir ny adm.dir.

Louise Nylén blir ny adm.dir. i Dynamic Code. Louise kommer rett fra rollen som markedssjef i fintech-selskapet Trustly, og hun var tidligere viseadministrerende direktør og markedssjef hos LeoVegas. Louise tiltrer stillingen den 1. november i år.

«Helse- og omsorgstjenestene gjennomgår et paradigmeskifte som i stor grad frontes av de digitale pleie- og omsorgstjenestene, der tilgjengeligheten har blitt bedre, og pasientenes muligheter til å påvirke sin egen helsesituasjon er økende. Dynamic Codes produkter og plattform er svært tidsaktuelle fordi de setter pasientene og deres behov i fokus. Jeg er overbevist om at Dynamic Code kan spille en viktig rolle i transformasjonen av helse- og omsorgssektoren i tiden framover, både innenfor og utenfor Sveriges grenser. Jeg ser med spenning og ydmykhet fram til å få være en del av Dynamic Codes fortsatte reise», sier Louise Nylén.

«Louise har 20 års erfaring fra internasjonale vekstbedrifter, og hennes bakgrunn fra den internasjonale arenaen samt erfaringer fra helt andre bransjer vil komplettere teamet hos Dynamic Code og løfte oss til neste nivå», er Anne Kihlgren overbevist om.

Anne skal lede sitt spesialistområde

Anne kommer til å fortsette i selskapet, og hun vil jobbe med det hun brenner aller mest for – fullt fokus på strategisk utvikling av helsetestkonseptet. «Jeg ser virkelig fram til å få jobbe tett sammen med Louise, få selskapet til å fortsette veksten og å fokusere på mitt spesialområde», sier Anne Kihlgren.

Om Dynamic Codes tilbud og reise

Dynamic Code omsetter den nyeste DNA-forskningen til produkter som effektiviserer omsorgssektoren og tar helse, diagnostikk og behandling nærmere forbrukeren. Eksempler på dette er selvtester med laboratorieanalyse for en rekke ulike sykdommer, som infeksjoner, kjønnssykdommer, intoleranser samt tester for kosthold og livsstil. 

Dynamic Codes reise startet egentlig allerede på 1990-tallet, da Anne Kihlgren arbeidet hos SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium), nåværende NFC (Nationellt Forensiskt Centrum) med kriminaltekniske DNA-analyser i kriminalsaker. Hun så mulighetene med DNA-teknologien og hvordan den kan hjelpe mennesker med å få svar på så mye mer, bare den gjøres mer tilgjengelig. Hun startet Dynamic Code, som siden den gang har arbeidet med å utvikle spesialtilpassede DNA-tester med formål om å revolusjonere helsesektoren og gi mennesker mer kontroll over egen helse.   

Med årene har selskapet vokst, og det har i tillegg utviklet en teknologisk plattform og en logistikkflyt som har lagt grunnlaget for at diagnoser nå kan stilles på avstand. Men det har ikke alltid vært en dans på roser.  

«Inngrodde vaner og oppfatninger om hvordan en diagnose skal stilles, har ofte stått i veien for konseptet vårt. Mange av dagens retningslinjer ble laget i en tid da de teknologiske forutsetningene for å kunne teste seg på en enkel måte ikke engang eksisterte, og endringer går ikke alltid så fort», avslutter Anne Kihlgren.