12.05.2020

Dynamic Code lanserer en egenutviklet covid-19-test for selvprøvetaking

Siden begynnelsen av april har Dynamic Code hatt en samarbeidsavtale med Region Stockholm for testing av covid-19 gjennom selvprøvetaking for ansatte innen helsevesenet i Stockholmsregionen.

Dette er et samarbeid mellom et helseforetak (Capio) et laboratorium (SYNLAB Medilab) og Dynamic Code, hvor Dynamic Code bruker kommunikasjons- og logistikkplattformen sin til å håndtere logistikken. InfoSolutions, som bidrar med henvisnings- og svarsystemet LabPortalen, er også en viktig part i samarbeidet.

Den ansatte i helsevesenet tar prøven selv i sitt eget hjem. Dynamic Code, i nært samarbeid med Airmee, håndterer både utsendingen av prøvetakingssettet og hentingen av prøven fra bostedet til den ansatte for videre transport til det aktuelle laboratoriet.

Logistikk- og kommunikasjonsplattformen fra Dynamic Code tilbys til hele Sverige

For å kunne tilby covid-19-tester i hele Sverige, kreves det en logistikk- og kommunikasjonsplattform som kan koble sammen pasienten, helsetjenesten og laboratoriet. Plattformen må også kunne håndtere og styre bestillinger direkte fra journalsystemet til helsevesenet, så vel som utsendelser og returer av prøvetakingspakker til laboratoriet samt innrapportering av prøvesvar direkte til journalsystemet.

- Dynamic Codes plattform er konstruert for nettopp dette, og er grunnlaget for den ordinære virksomheten vår. Derfor kan den rulles raskt ut til regioner og kommuner i hele landet samt til utvalgte helseforetak – uavhengig av hvilket laboratorium som utfører laboratorieanalysene, understreker Anne Kihlgren, VD og grunnlegger av Dynamic Code.

Egen, validert covid-19-test i eget, akkreditert laboratorium

Fra mai av står Dynamic Codes egne laboratorier klare til å analysere covid-19-tester. Dynamic Codes laboratorieanalyse bygger på en egenutviklet analysemetode, og det samme gjelder selvprøvetakingssettet. Dette betyr at Dynamic Codes covid-19-test og selvprøvetakingssett ikke vil føre til ekstra press på helsevesenet.

Det medfører også at Dynamic Code har full kontroll over analysekvaliteten, og kan levere tester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Dette kan sammenlignes med ferdige testsett (halvfabrikat), som ofte ikke er kvalitetssikret, og som flere aktører i dag kjøper inn fra andre land – for eksempel Kina.

I første omgang vil ikke testen tilbys på forbrukermarkedet, men til prioriterte risikogrupper gjennom utvalgte samarbeidspartnere innen digitale helsetjenester. Dette gjøres i samråd med den svenske Folkhälsomyndigheten.

Testkonseptet bygger på Dynamic Codes helhetsløsning for diagnosetesting, og inkluderer derfor både et komplett selvprøvetakingssett, utsendelse til pasient og retur til helseforetakets laboratorium samt laboratorieanalyse og innrapportering av testresultatet direkte i pasientjournalen til helseforetaket.

Prisen på både den kommende forbrukertesten og den aktuelle helsepersonelltesten er mye lavere enn andre covid-19-tester som planlegges introdusert på det svenske markedet.

- Vi er glade for at vi – til tross for at vi er et lite selskap – har muligheten til å hjelpe regioner, kommuner og helseforetak i et betydelig omfang med en rask, sikker og effektiv helhetsløsning til en pris som ikke slår mynt på den vanskelige situasjonen koronapandemien har forårsaket for oss alle, avslutter Anne Kihlgren hos Dynamic Code.

For mer informasjon, kontakt

Anne Kihlgren, grunnlegger og VD, Dynamic Code
+46 70 819 16 21 
anne.kihlgren@dynamiccode.se