06.03.2020

Dynamic Code setter fokus på kvinnehelse på den internasjonale kvinnedagen

Vaginal helse er et emne som få prater om, og vaginale sykdommer har tradisjonelt sett blitt oversett av både forskning, legemiddelindustrien og verden. Men digitalisering, e-helse og selvtester er kraftige verktøy som øker tilgjengeligheten og skaper en likeverdig og likestilt verden, med et mål om å forbedre livskvaliteten til de kvinnene som lider av vaginale sykdommer og infeksjoner. Kvinnehelse har vært et viktig fokusområde for HealthTech-selskapet Dynamic Code helt fra starten.

Som et ledd i kampen for bedre kvinnehelse, samarbeider HealthTech-selskapet Dynamic Code med flere aktører som har engasjert seg spesielt innen kvinners helse. Den digitale helsetjenesten Min Doktor, som blant annet tilbyr Dynamic Codes selvtest for bakteriell vaginose og soppinfeksjoner (candida) hos kvinner, mener at testene har revolusjonert tilgangen til rask og effektiv behandling.  

– Helse og sykdommer hos kvinner har vært et nedprioritert tema i altfor lang tid. Kunnskapen om hvordan sykdommer, sykdomsforløp og legemidler fungerer hos kvinner er ikke så god som den burde være. Ved å kunne tilby vaginale selvtester både på apoteker og i digitale helsetjenester, gjør vi det enklere for kvinner både å teste seg selv og å få hjelp på en trygg måte i et trygt miljø, sier Henrik Kangro, legespesialist og medisinsk sjef i Min Doktor.

Mange kvinnesykdommer er usynlige, men påvirker og begrenser i stor grad kvinners liv. Vaginale sykdommer og infeksjoner gir ofte symptomer som gjør hverdagslivet vanskelig på grunn av smerter og ubehag, kløe og vond lukt. Til tross for dette blir underlivsproblemer altfor ofte forsømt innen helsevesenet.

– Jeg ser at framtiden ser lysere ut for kvinner, og at spørsmål innen kvinnehelse blir stadig mer prioritert. Vi er mange som jobber med kvinnehelse, og det finnes et stort håp om at vi skal lykkes med å øke livskvaliteten til kvinner som er rammet av vaginale sykdommer. Selvtester er en viktig del av utviklingen fremover. Jeg tror at kvinner i dag verdsetter rask og medisinsk trygg hjelp ved problemer som soppinfeksjoner og bakteriell vaginose, sier Emma Karling Widsel, sertifisert jordmor.

Det anslås at 10–20 prosent av alle kvinner i fertil alder har bakteriell vaginose. Til tross for at disse plagene er så vanlige, vet ikke 6 av 10 kvinner hva bakteriell vaginose er, og ofte lider kvinner unødvendig på grunn av manglende kunnskap og feildiagnoser. Sopp i underlivet, som bakteriell vaginose ofte blir forvekslet med, rammer ca. 75 prosent av alle kvinner i fertil alder en eller annen gang i løpet av livet, og kan gi symptomer som kløe rundt skjedeåpningen og utflod. Bakteriell vaginose kan også forårsake utflod, men forårsakes av en ubalanse blant bakteriene i skjeden, og krever derfor en annen behandling enn det en soppinfeksjon gjør. Derfor er det viktig å få den rette diagnosen raskt for å kunne gi riktig behandling.

– Vaginale infeksjoner og sykdommer har lenge blitt nedprioritert i helsevesenet, og det er fremdeles mangel på kunnskap innenfor dette området. Dette fører til at mange kvinner får feil diagnose, feil behandling og at kvinner lider altfor lenge og helt uten grunn. Som følge av mange års forskning innenfor emnet, kan jeg bekrefte at selvtester for bakteriell vaginose virkelig fungerer og gir en sikker diagnose. Selvtester kan revolusjonere kvinnehelsen, sier Per-Göran Larsson, professor og overlege i obstetrikk og gynekologi. 

 

For mer informasjon, kontakt gjerne:

Anne Kihlgren, grunnlegger og VD hos Dynamic Code
+46 70 819 16 21
anne.kihlgren@dynamiccode.se

Malin Pettersen, markeds- og salgssjef hos Dynamic Code
+46 70 148 39 90
malin.pettersen@dynamiccode.se

Pressekontakt – Min Doktor
+46 10-160 04 06
press@mindoktor.se