10.03.2020

Dynamic Code tilføres 60 millioner svenske kroner i ny emisjon

HealthTech-selskapet Dynamic Code med hovedkontor i Linköping har fått tilført 47,6 millioner til videre ekspansjon via en rettet emisjon mot nye og eksisterende eiere. Ytterligere 12,4 millioner forventes tilført gjennom en nyemisjon via Pepins.

Dynamic Code integrerer det nyeste innen DNA-forskning i produkter som forbedrer omsorgskjeden og bringer helse, diagnostikk og behandling nærmere kunden. Dette omfatter blant annet selvtester for en rekke forskjellige sykdommer, som for eksempel infeksjoner, kjønnssykdommer, intoleranser og tester for kosthold og livsstil. Brukerens testsvar overføres på en sikker måte til helsepersonell, apotek og etterbehandling via en heleid teknologisk plattform. Slik får pasienten raskere, sikrere og enklere svar, og helsepersonell kan diagnostisere pasientene sine uten å måtte forlate hjemmet. Dynamic Code er unike i at selskapet eier hele kjeden – fra tester til teknologi, analyse og logistikk – som danner grunnlaget for en svært skalerbar forretningsmodell.

Selskapet ble grunnlagt av DNA-ekspert Anne Kihlgren, og har med sin effektivisering av diagnostikk etablert seg med en sterk posisjon innen eksterne omsorgskjeder – noe som ikke minst merkes i interessen for kapitalinnhentingen, der 47,6 millioner svenske kroner ble tilført. Det gleder oss at så mange eksisterende eiere fortsetter å støtte selskapet.

– Vi har latt oss imponere av Anne og Linköping-teamet hennes, og det har vært en selvfølge for oss å fortsette investeringen. Vi er fremdeles den største individuelle eksterne eieren, og vi ser sammen med selskapet fram til å muliggjøre diagnostikk og kvalitetssikring i fremtidens digifysiske omsorgskjede, forteller Sara Wimmercranz, grunnlegger av Backing Minds.

Nå får de som gikk glipp av å være med på emisjonen en ny sjanse, siden andre del av kapitalinnhentingen er åpnet via Pepins, der aksjer vil tilbys til både eksisterende og nye aksjonærer. Emisjonen åpnet 24. februar og pågår så langt det er mulig fram til 20. mars.

Dynamic Codes første emisjon via Pepins i 2017 ble fulltegnet på rekordraske 39 minutter. Det samme skjedde i november 2018. Emisjonen ble avsluttet etter bare ett døgn, og selskapet fikk mer enn 450 nye deleiere.

God vekst i 2019

Salget utviklet seg i en positiv retning i 2019 – spesielt i det andre halvåret, der veksten lå på 112 prosent. Den største salgsveksten skjedde via B2B, særlig til helsepersonell der det årlige salget økte med 737 prosent, og via apotek og andre forhandlere der salget økte med 60 prosent. Selskapet samarbeider med helsepersonell i Sverige, Danmark og Norge.

– Jeg er sikker på at vi vil se fortsatt god vekst og framgang i nye markedssegmenter – ikke minst internasjonalt. Markedet for e-helse vokser raskt, og Dynamic Code har en unik posisjon for vekst, sier Anne Kihlgren, gründer og VD i Dynamic Code.

Presisjonsdiagnostikk som kan revolusjonere primærhelsetjenesten

Drøyt 10 millioner årlige besøk i primærhelsetjenesten forårsakes av underliggende bakterie-, sopp- eller virusinfeksjoner. Her kreves det rask og sikker prøvetaking av pasienten. Dynamic Codes diagnoseverktøy som nå utvikles og tilpasses for infeksjonsdiagnostikk i primærhelsetjenesten muliggjør dette – også på avstand.

Slik avlastes en hardt presset primærhelsetjeneste, samtidig som den komplette omsorgskjeden blir både raskere og sikrere – ikke minst fra pasientenes perspektiv.

– Til nå har infeksjoner krevet fysisk oppmøte for at legen skal kunne ta prøver og stille diagnose. Med selvtestene våre kan pasienten nå bli hjemme. Det sparer store økonomiske ressurser, minimerer risikoen for smittespredning og medfører at medisinsk kompetent helsepersonell kan prioritere de mest utsatte pasientgruppene, sier Anne Kihlgren.

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Anne Kihlgren, gründer og VD Dynamic Code
070 819 16 21 
anne.kihlgren@dynamiccode.se