02.04.2020

Fordelene med fjernbehandling har aldri vært tydeligere

Virusspredningskurven stiger, og Sveriges helsevesen står overfor en ekstremt kritisk situasjon. Akkurat som Lund-forskerne Leif Dahlberg og Håkon Nero skrev i Altinget den 19. mars, mener vi at det er på høy tid at myndigheter og beslutningstakere tar vare på de mulighetene dagens fjernbehandling allerede gir – og at de skaper gode forutsetninger for at disse tjenestene skal utvikles videre. Det kommer en dag i morgen, og vi får det helsevesenet vi fortjener – det vil si det vi velger å bygge opp i dag.

Overalt rapporteres det om den kritiske situasjonen som det svenske helsevesenet står overfor. Johan Styrud, leder for Stockholm legeforening og overlege ved Danderyds sykehus, har fortalt om den kritiske situasjonen som har oppstått i helsevesenet som følge av det økende antallet personer som rammes av Covid-19 i Sverige. Situasjonen beskrives som kaotisk, hvor helseinstitusjoner innstiller så å si all annen aktivitet, som for eksempel operasjoner og mottaksfunksjoner, for å kunne prioritere behandlingen av Covid-19-pasienter. Det finnes også et ønske om å få teste flere ansatte i helsevesenet for Covid-19, for å sikre at disse personene ikke bærer og sprer smitten samtidig som de jobber for å redde mennesker fra sykdommen. Eldre personer isoleres i hjemmene sine, og alle innbyggerne blir bedt om å unngå å utsette seg selv for smittefare og risikofylte aktiviteter som kan føre til skader og sykehusbesøk – det er rett og slett ikke nok helsetjenester til alle.

Digitale helsetjenester gjør det mulig å gi behandling og stille diagnoser uten et fysisk møte, noe som er en fordel for både helsepersonell, som kan jobbe med pasienter hjemmefra, og for pasienter, som vil unngå folkeansamlinger og besøk ved helseinstitusjoner. Dermed utsettes ikke risikogrupper eller helsepersonell for smitte. Helsepersonell, som per i dag ikke får lov til å gå på jobb hvis de har milde forkjølelsessymptomer, kan fortsette jobben sin på god avstand og hjelpe pasienter gjennom digitale legemøter.

I løpet av de siste ukene har vi sett en dobling i digitale legebesøk for kortvarige, akutte lidelser innen primærhelsetjenesten, hvor pasientene ikke har kommet gjennom til den svenske helsetelefonen på 1177 eller til svenske akuttmottak. Infeksjoner som halsbetennelser, kjønnssykdommer og urinveisinfeksjoner tar ikke hensyn til koronakrisen, men må likevel diagnostiseres og behandles på akkurat samme måte som før. Pasienten kan kjøpe selvtester på apoteket eller få dem sendt hjem av helsepersonell, som også kan ta seg av smitteoppsporingen. Pasienter som allerede er med i digitale behandlingsprogrammer, som for eksempel ved psykiske lidelser eller astma, kan fortsette behandlingene sine uavhengig av hvor presset den fysiske helsetjenesten er. Med stadig flere oppkoblede sensorer kan selv pasienter med livsvarige kroniske sykdommer nå følge måleverdiene sine sammen med en lege, som kan justere doseringen og komme med behandlingsanbefalinger på avstand.

Fjernbehandling kan erstatte store deler av de omtrent 40 millioner fysiske besøkene som blir gjort til primærhelsetjenesten i Sverige hvert år. Etter hvert som hver region innser fordelene med fjernbehandling, fremskynder de sin egen digitalisering for å møte innbyggernes ønske om å kunne få helsehjelp over nettet. Vi mener at denne nye innsikten bør føre til bedre forutsetninger for private helseentreprenører til å fortsette å utvikle løsningene sine, noe som vil være til nytte for samfunnet og skattebetalerne, og som også vil inspirere det tradisjonelle helsesystemet til en forandring.

Vi oppfordrer politikerne til å se på den situasjonen vi befinner oss i nå som et utmerket eksempel på hvordan fjernbehandling ikke bare er en mulighet, men også en nødvendighet for at innbyggerne i Sverige skal få tilgang til gode helsetjenester både i dag og i morgen. I denne krisetiden er det viktigere enn noen gang å tenke over dette hvis vi sammen skal klare å bygge morgendagens helsevesen slik vi ønsker å ha det – og ikke slik det alltid har vært.

Anne Kihlgren, VD hos Dynamic Code

Daniel Persson, Innovasjonssjef hos Min Doktor