14.01.2020

Mange infeksjoner blir ikke oppdaget av helsevesenet

Helsevesenet svikter når det gjelder prøvetaking av seksuelt overførbare infeksjoner. Dette er fasiten etter et gjennomført pilotprosjekt med spesielt risikoutsatte målgrupper på RFSL Rådgivningen Skåne. Vi mener derfor at helsevesenet trenger mer kunnskap på dette området, i tillegg til bedre verktøy for å øke likheten og kvaliteten.

I dag gjennomføres tester på helsestasjoner, gynekologiske klinikker, ungdomsklinikker og klinikker for hud- og kjønnssykdommer. Kjønnssykdommer blir ofte kun testet genitalt. Men det blir vanligere å smittes oralt, og å kun teste seg genitalt (vaginal- eller urinprøve) er utilstrekkelig, blant annet for spesielt risikoutsatte grupper som menn som har sex med menn (MSM) og transpersoner. Mange tilfeller av infeksjoner blir dessuten ikke oppdaget av helsevesenet, noe som kan være en grunn til at vi ser en sterk økning av seksuelt overførbare sykdommer i dag. 

På RFSL Rådgivningen Skåne møter vi ofte målgruppen MSM og transpersoner. Vi ser hvordan ufullstendig prøvetaking i helsevesenet bidrar til at flere infeksjoner spres, og at individer blir diskriminert. Mange ganger forteller personer om at de kun har blitt tilbudt å teste seg genitalt. Individer har også fortalt om ukomfortable spørsmål eller frykt for hvordan informasjonen skal håndteres dersom man velger å be om å få teste seg på flere steder. 

For å håndtere disse manglene og øke testfrekvensen hos MSM og transpersoner, har RFSL Rådgivningen Skåne sammen med HealthTech-firmaet Dynamic Code gjennomført et pilotprosjekt på klinikken det siste året. 100 selvtestpakker med trippelprøvetaking ble delt ut til de spesielt risikoutsatte målgruppene. Testen utføres oralt, analt og genitalt, og gir svar på om personen har klamydia, gonoré, mykoplasma og/eller trikomonas. 

Nå som vi har fulgt opp prosjektet er resultatet slående. Flere prøvetakere oppgir det som veldig positivt at de kan gjennomføre testen selv, og slippe å bli møtt av ukomfortable spørsmål på helsestasjoner og andre klinikker. Vi oppdaget også utstrekningen av de manglene som forekommer når prøvetakninger kun blir gjennomført genitalt: Av de 14 positive testsvarene i prosjektet vårt var 12 av disse infeksjonene på andre steder enn genitalt. Kjønnssykdommer som gonoré og klamydia kan sitte på flere steder, og det er en grunnleggende rett å få teste seg ut fra sin personlige seksuelle praksis. Helsevesenet anbefaler generelt å teste seg ved symptomer. Ettersom seksuelt overførbare infeksjoner også kan være symptomfrie, fører det til at mange ikke tester seg i det hele tatt. 

Vi vil kunne tilby denne testen neste år også, og vi vil at tilstrekkelig med tester skal tilbys rundt på ulike klinikker i Skåne. Det burde være selvsagt at spesielt risikoutsatte målgrupper i hele landet får muligheten til å teste seg både genitalt, oralt og analt for seksuelt overførbare infeksjoner. Vi mener at tilgjengeligheten på symptomfri testing av seksuelt overførbare infeksjoner bør forbedres, og spesielt for risikoutsatte grupper som menn som har sex med menn (MSM) og transpersoner.

Helsetjenesten må kunne holde tilstrekkelig høy kvalitet uavhengig av hvilken klinikk den enkelte henvender seg til – og uavhengig av personens seksuelle praksis. 

Anne Kihlgren,
Gründer og VD i Dynamic Code

Niklas Eriksson,
Prosjektutvikler ved RFSL Rådgivningen Skåne