10.01.2020

Vanlige underlivsplager – ukjente blant kvinner

Cirka 15 prosent av kvinner i fertil alder lider av bakteriell vaginose. Til tross for dette vet ikke 6 av 10 kvinner hva bakteriell vaginose er, ifølge en fersk studie utført av HealthTech-selskapet Dynamic Code. Plagene forveksles ofte med Candida

Bakteriell vaginose og Candida er to vanlige underlivssykdommer som først og fremst rammer kvinner i fertil alder. Bakteriell vaginose er en tilstand som resulterer i en ubalanse i den vaginale bakteriefloraen, mens en soppinfeksjon skyldes veksten av sopp i underlivet. Symptomene ligner hverandre, og begge tilstander gir illeluktende utflod og kløe i underlivet, men de krever ulik behandling.

En undersøkelse utført av Dynamic Code blant kvinner viser at så mange som 62 prosent ikke vet hva bakteriell vaginose er, selv om det er veldig vanlig. Dynamic Code, som utvikler helse- og diagnosetester innenfor helsetjenesten, har lenge tilbudt en selvtest som påviser om kvinner lider av bakteriell vaginose eller Candida.

- Det er viktig å vite hvilken infeksjon man har, for å få riktig behandling. Bakteriell vaginose behandles med antibiotika, mens sopp behandles med soppdrepende legemidler. Ofte vet ikke kvinner at de har bakteriell vaginose, og de behandler derfor symptomene som om det var sopp. Da risikerer man å ikke bli kvitt problemene, sier dr. Per-Göran Larsson, overlege og professor i obstetrikk og gynekologi.

Ekstra viktig for gravide

Fordi bakteriell vaginose kan forårsake komplikasjoner, mens sopp sjelden er farlig, er det viktig å vite hvilken type infeksjon man har – spesielt for gravide.

– For gravide er det ekstra viktig å teste seg, da bakteriell vaginose i verste fall kan føre til økt risiko for for tidlig fødsel og lav fødselsvekt, sier dr. Per-Göran Larsson.

Klinisk undersøkelse er ikke nok

Innenfor tradisjonell vestlig medisin stilles diagnosen gjennom en klinisk undersøkelse basert på lukteprøver, utflodsprofil, surhet (pH) og mikroskopering av vaginalesekret. For at diagnosen skal stilles, må tre av fire kriterier peke i samme retning. Vanligvis blir kvinnen imidlertid ikke undersøkt basert på alle kriteriene under et legebesøk. Det viktigste kriteriet, mikroskopundersøkelse, blir praktisk talt aldri utført. Bakteriene og soppartene som er til stede, blir heller ikke kartlagt.

Helsevesenet får ofte ikke med seg forskjellen på bakteriell vaginose og sopp hos kvinner med symptomer. Dynamic Code ønsker å endre dette gjennom sin sikre diagnosetest og ved å øke kunnskapen om kvinnehelse. Selskapet har utviklet en effektiv og sikker metode for diagnostisering av bakteriell vaginose, som kartlegger både mengden bakterier og forholdet mellom dem.

­– Det er mangler ved tradisjonelt helsevesen, og spesielt innenfor kvinnehelse. Vi jobber for å forbedre forutsetningene for kvinners helse ved å tilby bedre verktøy for diagnostisering. Vi ønsker å opplyse og gi kvinner muligheten til å teste seg først, for deretter å få påfølgende diagnose og behandling umiddelbart, uten å måtte forlate hjemmet. For at legen skal kunne stille riktig diagnose og gi riktig behandling, kreves det sikre svar på hva plagene faktisk kommer av, sier Anne Kihlgren, grunnlegger og administrerende direktør i Dynamic Code.           

Flere foretrekker selvtester

Undersøkelsen utført av Dynamic Code viser at folks holdning til digitale leverandører av helsetjenester blir stadig mer positiv. På samme måte øker andelen som foretrekker selvtester fremfor å dra til en helsestasjon for prøvetaking. Det går ofte raskere, er mer praktisk og anses som mer tilgjengelig. Nyere tall viser at 65 prosent av alle kvinner foretrekker selvtesting for å finne ut om de har bakteriell vaginose, Candida eller urinveisinfeksjon.

Selskapet Dynamic Code tilbyr en selvtest som identifiserer og kvantifiserer de seks vanligste bakteriene i bakteriell vaginose og de fire vanligste Candida-artene. Testen tas enkelt av kvinnen selv og returneres til Dynamic Code laboratorium for analyse. Testsvaret hentes helt konfidensielt ut med en svarkode på Dynamic Codes hjemmeside. Hvis det viser seg at du har bakteriell vaginose eller Candida, får du direkte kontakt med helsepersonell digitalt for e-resepter og videre rådgivning.

Kilde: Origo Group/Dynamic Code - Bevissthetsundersøkelse 2019