Vi former morgendagens diagnostikk og mulig et sunnere liv

Vi former morgendagens diagnostikk og mulig et sunnere liv

Mens det tradisjonelle helsevesenet sliter med overbelastning og lange ventetider, etterspør det moderne mennesket høyt tempo, tryggere pleie og et enklere system. En ligning som ikke har gått opp så langt. Dynamic Code har utviklet en helhetsløsning som effektiviserer hele verdikjeden, og gir deg tilgang til test, diagnose og behandling på et par dager. 

Dynamic Code tilbyr diagnose- og helsetestløsninger, ofte basert på DNA-teknologi, både til helsevesenet og direkte til forbrukeren. Testene våre bestilles enkelt online, og kan utføres uansett hvor du befinner deg. Testen analyseres i laben vår, og prøvesvaret henter du med en kode på nettsiden vår i løpet av noen dager, trygt og helt anonymt. Vi tilbyr også etterfølgende pleie og behandling gjennom digitalt helsepersonell. Enklere blir det ikke.

I dag har vi tester for kjønnssykdommer, kvinnehelse, livsstil, hud og negler samt mage- og tarmhelse. Vi tilbyr også farskapstest for kommuner og offentlige instanser, f.eks. UDI.

Revolusjonen har så vidt begynt. Vi jobber hardt for å bidra til et helsetilbud hvor ressursene brukes smartere, holder til flere og hvor alle kan få pleie raskere, tryggere og sikrere.

Velkommen til Dynamic Code og en sunnere verden.

Hvordan DNA-analyser i kriminalsaker har revolusjonert helsevesenet

Historien om Dynamic Code begynner på 90-tallet. Anne Kihlgren arbeider hos svenske SKL med kriminaltekniske analyser i kriminaletterforskninger. Hun har lang erfaring med DNA-analyser, og blir fascinert av hvor mye informasjon det er mulig å få fram med DNA-tester. Anne ser mulighetene med DNA, og hvordan det kan hjelpe mennesker med å få svar på så mye mer, bare det gjøres mer tilgjengelig. Hun innser også hvordan tester som kan utføres hjemme kan spare tid og ressurser og korte ned ventetidene i helsevesenet. Dynamic Code ble født i det øyeblikket Anne bestemmer seg for å produsere spesialtilpassede DNA-tester med det formål å revolusjonere helsepleien og gi mennesker mer kontroll over sin egen helse.

Opprettelsen av en helhetsløsning fra test til behandling

Dynamic Code lager flere selvtester, og innser raskt at selve testen og testsvaret ikke er nok, men at det er nødvendig med en helhetsløsning. Kundene skal kunne kjøpe testen, teste selv hjemme, sende den inn til et laboratorium, få et digitalt prøvesvar og ved behov sluses videre til en digital eller fysisk pleier. For å klare den oppgaven blir en helt unik plattform bygget opp, som håndterer hele kjeden og kobler sammen analyse, formidling av testresultat, de digitale helsepleierne og myndigheter til et komplett tilbud som er helt stedsuavhengig. Nå kan kundene få tilgang til både test, prøvesvar og lege direkte via smarttelefonen, uansett hvor de befinner seg.

Dynamic Code, som holder til i Linköping, Sverige, har siden 2011 utviklet viktige helse- og diagnosetester basert på DNA-teknologi. Testene tilbys i en digital kommunikasjons- og logistikkplattform, som er i ferd med å revolusjonere medisinsk prøvetakning og diagnosetester.