Det medisinske og vitenskapelige rådet

Det medisinske og vitenskapelige rådet

Dynamic Code har konstituert et medisinsk og vitenskapelig råd for å styrke koblingen til den nyeste medisinske vitenskapen.

Rådets oppgave er å bidra med kunnskap og støtte til utviklingsarbeidet vårt, samt å forbedre støtten rundt anbefalingene vi gir – både til forbrukere og til våre B2B-partnere.

Rådet har fokus på primæromsorgsdiagnostikk og testkonsepter for forebyggende helse.

Det vitenskapelige rådet består av:

Björn Nordenvall, leder

Björn Nordenvall er dosent og kirurg og har arbeidet over 30 år i ledende stillinger innenfor privat sykepleie og i forskjellige forskningsfirmaer. Björn har tidligere vært aktiv i det finske Private Equity-firmaet CapMan, der han hadde ansvaret for investeringer innenfor Life Science og for oppbyggingen av blant annet helsefirmaene Proxima og Curato A/S samt de medisintekniske selskapene Jolife og SciBase.

Anne Kihlgren, sekretær

Anne Kihlgren, Dynamic Codes gründer, har bakgrunn som forsker, utdannelse innenfor biokjemi og lang erfaring med DNA-analyser, genetikk, biokjemi og molekylærbiologi. Anne har tidligere vært gruppeleder og prosjektleder for utviklingen av DNA-registeret ved daværende SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium (nåværende NFC).

Anders Selbing

Anders Selbing er professor emeritus i obstetrikk og gynekologi, og har vært klinikksjef på kvinneklinikken ved Universitetssykehuset i Linköping. Anders har grunnlagt aksjeselskap innenfor bioteknologi og medisinsk diagnostikk og samarbeider med Dynamic Code innenfor medisin, vitenskap og utvikling.

Emma Karling Widsell

Emma Karling Widsell er sertifisert jordmor med erfaring fra blant annet fødeklinikken i Danderyd, Gynakuten og IVF-klinikken Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen. Med kvinnehelse i fokus har hun siden 2013 drevet IVF-podcasten og vært medforfatter av boken «Ditt fertila liv».

Per-Göran Larsson

Per-Göran Larsson arbeider som overlege på kvinneklinikken ved Skaraborgssjukhus i Skövde og Lidköping. Han har tidligere hatt en assisterende professorstilling ved Örebro universitet og vært adjungert professor ved Linköpings universitet.

Bo Cederholm

Bo Cederholm er spesialistlege i klinisk immunologi og cand.med. i medisinsk kjemi. Bo har de siste 20 årene hovedsakelig arbeidet som overlege ved Universitetssjukhuset i Lund med ansvar for laboratoriediagnostikk av autoimmune sykdommer i Region Skåne.