Om mykoplasma

Mykoplasma sies ofte å være den nye kjønnssykdommen. Både kvinner og menn kan smittes av mykoplasma, men det kan være vanskelig å oppdage ettersom mange får ingen eller svært milde symptomer. Dessuten likner symptomene de som oppstår ved klamydia. En ubehandlet mykoplasmainfeksjon kan føre til egglederbetennelse hos kvinner og bitestikkelbetennelse hos menn. For gravide øker mykoplasma risikoen for tidlig fødsel og lav fødselsvekt hos barnet. Barnet kan også smittes av mykoplasma gjennom øynene ved forløsning. Det er dessuten enklere å bli smittet av andre kjønnssykdommer hvis du har mykoplasma, og det finnes indikasjoner på at en ubehandlet mykoplasmainfeksjon kan føre til infertilitet.

  1. Mykoplasma har ofte ingen symptomer, men kan gi svie ved urinering, uvanlig utflod, blødninger mellom menstruasjonene, utflod fra penis samt smerter i den nedre delen av magen eller pungen. Symptomene er de samme som ved mange andre vanlige kjønnssykdommer, som for eksempel klamydia, gonoré og trikomonas.

  2. Mykoplasma smitter ved ubeskyttet sex – både vaginal, anal og oral. I noen sjeldne tilfeller kan mykoplasma også smitte gjennom øynene. Bakterien fester seg til slimhinner og smitter dermed slimhinner som kommer i kontakt med hverandre. Bakterien kan også smitte gjennom vaginalt sekret og sæd. Mykoplasma behandles med antibiotika.

  3. Dynamic Code sin mykoplasmatest gjør at du kan teste deg selv for mykoplasma og få hjelp med diagnostisering og behandling uten å oppsøke en fysisk helsetjeneste. Du kjøper en mykoplasmatest på nettsiden til Dynamic Code, så sendes testen til den adressen som du oppga ved bestillingen. Når du får testen, tar du enten en vaginalprøve (kvinner) eller urinprøve (menn) med det inkluderte prøvetakingsmaterialet, og som beskrevet i instruksjonene. Det er viktig at det har gått minst 14 dager fra smittetilfellet når du tar prøven. Det er den tiden det tar for bakteriene å forårsake infeksjonen. Prøven er helt smertefri, og den tas ved å rotere en prøvepinne mot vaginalveggen eller ved å urinere på en prøvepinne. Deretter sender du prøven til Dynamic Code sitt kvalitetssikrede laboratorium. Du får svaret på nettsiden til Dynamic Code innen 24 timer etter at prøven har ankommet laboratoriet. Du får en personlig analysekode som du bruker til å hente prøvesvaret ditt, som viser om prøven har påvist mykoplasma eller ikke. Hvis prøvesvaret er positivt, vil du også få vite om bakteriene er resistente mot den vanligste antibiotikagruppen – makrolider – eller ikke. Denne informasjonen er viktig for at legen skal kunne skrive ut en resept på det best egnede antibiotikumet.

    Hvis det viser seg at du har mykoplasma, vil du få umiddelbar hjelp til å komme i kontakt med en digital helsetjeneste som kan hjelpe deg med behandlingen. Hvis du foretrekker en annen helsetjeneste enn de Dynamic Code henviser til, kan du skrive ut testsvaret ditt og ta det med deg.