Om bakteriell vaginose og candida

Bakteriell vaginose og Candida (sopp i underlivet) er svært vanlig blant kvinner. Det estimeres at omtrent 10–20 % av alle kvinner i fertil alder har bakteriell vaginose. Bakteriell vaginose kommer av en ubalanse i den vaginale bakteriefloraen. Denne floraen domineres vanligvis av laktobasiller, men hvis andre bakterier tar over på bekostning av laktobasillene, kan det gi plager i underlivet. Candida (sopp i underlivet) rammer ca. 75 % av alle kvinner minst én gang i løpet av livet. En soppinfeksjon kommer av en tilvekst av sopp i vaginaen. I de aller fleste tilfeller er det snakk om soppen Candida albicans. Høye nivåer av sopp i underlivet kan føre til plager. 

 1. Symptomene på bakteriell vaginose (bakterieubalanse) og Candida (sopp i underlivet) har mange likheter og kan derfor lett forveksles. Du kan også ha bakteriell vaginose samtidig som en Candida-infeksjon. Derfor er det lurt å teste seg for begge. 

  Symptomer på bakteriell vaginose er: 

  • illeluktende utflod (utfloden kan lukte mer etter menstruasjon og samleie, noe som fører til at det kan virke som om symptomene kommer og går)
  • tynn og gråaktig utflod
  • kløe eller svie i underlivet

  Symptomer på Candida (sopp i underlivet) er:

  • kløe eller svie i underlivet, først og fremst rundt skjedeåpningen
  • luktløs og hvit, grynet utflod
  • hovne og såre slimhinner i skjeden
  • røde, hovne og såre kjønnslepper
  • en hvit hinne i foldene mellom de indre og de ytre kjønnsleppene

  Bakteriell vaginose kan i enkelte tilfeller føre til komplikasjoner. Det øker for eksempel risikoen for prematur forløsning samt risikoen for infeksjoner etter abort eller hysterektomi (når livmoren fjernes). Bakteriell vaginose øker dessuten risikoen for å bli smittet av klamydia og HIV.

 2. Bakteriell vaginose behandles med antibiotika som kan tas på ulike måter. Antibiotikumet kan enten tas oralt i form av tabletter eller gjennom en vaginalkrem som smøres i skjeden. En antibiotikabehandling kan også gjøres i form av vagitorier som føres inn i skjeden. Det er viktig å kontakte helsetjenesten hvis du har vedvarende plager og behandlingen ikke hjelper.

  En Candida-infeksjon behandles vanligvis med et legemiddel mot sopp. Ved gjentatte infeksjoner – det vil si flere enn to på et halvt år – bør du kontakte helsetjenesten. Det er også viktig å kontakte helsetjenesten hvis du har vedvarende plager og behandlingen ikke hjelper.

 3. Bakteriell vaginose og Candida diagnostiseres gjennom en klinisk undersøkelse som tar utgangspunkt i Amsels kriterier. Tre av fire av disse kriteriene må oppfylles for å kunne stille en diagnose. Disse kriteriene innebærer en snifftest, en undersøkelse av utflodens karakter, måling av surhetsgrad (pH > 4,5) og en undersøkelse av vaginalt sekret under et mikroskop. I mange tilfeller blir ikke pasienten undersøkt for alle av Amsels kriterier, og det måles som oftest heller ikke hvilke eventuelle bakterie- og sopparter som er til stede. For å stille riktig diagnose må man undersøke mengden bakterier og forholdet mellom disse.

  Hvis du er gravid og det påvises bakteriell vaginose i prøven din, er det viktig at du tar kontakt med helsestasjonen, siden dette kan føre til for tidlig (prematur) fødsel og lav fødselsvekt hos barnet. Hvis prøven er negativ, vil det si at det ikke er påvist bakteriell vaginose eller Candida gjennom prøven. Hvis symptomene vedvarer, kan de komme av andre årsaker. Dersom symptomene ikke blir bedre, bør du oppsøke en lege. 

 4. Dynamic Code sin DNA-test for bakteriell vaginose og Candida lar deg teste deg selv på en praktisk og diskré måte.

  Testen oppdager mengden av seks ulike bakterier (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Leptotrichia/Sneathia spp., Megaspaera spp. Mobiluncus spp. og BVAB2) i forhold til Lactobacillus spp. og fire ulike sopper fra Candida-slekten (C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis og C. tropicalis).

  Hvis det viser seg at du har bakteriell vaginose eller Candida, vil vi hjelpe deg videre til en digital helsetjeneste som kan hjelpe deg med å få en e-resept og/eller rådgivning. Hvis du foretrekker en annen helsetjeneste enn de som Dynamic Code henviser til, kan du skrive ut testsvaret og ta det med deg.