Hvordan gener påvirker BMI og kosthold

Overvekt og fedme er avhengig av flere ulike faktorer, og gener spiller en stor rolle. Genene kan ha innvirkning på appetitt, spisevaner og hvordan kroppen påvirkes av ulike typer fett i maten. Genene har dessuten betydning for hvordan kroppen responderer på trening.

Hvordan har det seg at enkelte mennesker kan spise det de vil, uten å gå opp i vekt? Det er til en viss grad avhengig av genene dine. Overvekt og fedme er avhengig av flere ulike faktorer, og gener spiller en stor rolle. Genene kan ha innvirkning på appetitt, spisevaner og hvordan kroppen påvirkes av ulike typer fett i maten. Genene har dessuten betydning for hvordan kroppen responderer på trening. Alt dette har en stor innvirkning på risikoen for overvekt og fedme, og det kan derfor gi en veiledning i hvordan man kan redusere sin BMI («Body Mass Index») på best mulig måte.

Overvekt og fedme er et stadig voksende problem over hele verden – inkludert i Norge. Overvekt og fedme har vist seg å være risikofaktorer for mange sykdommer, blant annet diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Overvekt og fedme måles ofte ved hjelp av BMI, som sammenligner lengden og vekten til et individ. Det finnes også andre mål for overvekt, som for eksempel midje/hofte-indeks.

BMI

BMI (Body Mass Index) er en måte å beregne om man er overvektig på, gjennom å måle forholdet mellom vekt og lengde. En BMI mellom 25–30 karakteriseres som overvekt, og en BMI over 30 kategoriseres som fedme.

Man regner ut BMI-en sin på følgende måte: BMI = vekt / (lengde x lengde). 

Eksempel: Du veier 75 kg og er 1,78 cm lang. 

75 kg / (1,78 m x 1,78 m) = BMI 23,7

Gener påvirker risikoen for overvekt og fedme

Det er mange ulike gener som kan påvirke helsen på ulike måter. Et av de mest grundig beskrevne genene kalles for FTO, og dette er et gen som kobles til overvekt og fedme. Studier viser at individer med to kopier av en viss genvariant av FTO-genet har en 40–60 % høyere risiko for fedme. Det har også blitt vist at de som har denne genvarianten, kan redusere risikoen for fedme med opptil 30 % gjennom fysisk aktivitet. Ved hjelp av et godt kosthold og trening kan dermed personer med denne genvarianten nærmest eliminere den genetisk økte risikoen for fedme. Individer som ikke har denne genvarianten, kan ikke påvirke BMI-en sin gjennom trening i like stor grad, men de har heller ikke den samme økte risikoen for overvekt og fedme.

Geners betydning for hvordan kroppen påvirkes av kostholdet

Det finnes også flere ulike gener som påvirker hvordan kroppen håndterer og reagerer på ulike typer fett i maten. PPARG-genet påvirker forbrenningen av fett, og personer med en viss genvariant av PPARG har en tendens til å ha en lavere BMI ved et kosthold som inneholder en høyere andel av enumettet fett. Enumettet fett finnes blant annet i olivenolje, nøtter, avokado og kylling. En diett som er rik på enumettet fett, kalles ofte for middelhavskosthold. Individer med denne genvarianten kan dermed redusere BMI-en sin gjennom å endre inntaket av fett, slik at de spiser mer enumettet fett i stedet for mettet fett. Genet APOA5 er også koblet til reguleringen av fett og til lagringen av fett i fettceller, og det spiller dermed en rolle ved utviklingen av fedme. Studier viser at personer med en viss genvariant av APOA5-genet ikke får en høyere BMI selv om kostholdet består av mye fett. Disse personene har til og med en tendens til å få en redusert BMI ved et fettrikt kosthold. Individer som ikke har denne genvarianten, har derimot en tendens til å øke BMI-en sin og risikerer å rammes av overvekt eller fedme ved et fettrikt kosthold.

Gener påvirker kolesterolet ditt

Blodfett, for eksempel kolesterol, er viktige byggesteiner i kroppen. Men hvis nivåene blir for høye, kan det være en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. FABP2-genet påvirker mengden fett i blodet, og individer med en viss genvariant av FABP2-genet får en økt mengde LDL (det dårlige kolesterolet) og en redusert mengde HDL (det gode kolesterolet) i blodet. Det er ikke kun genene som styrer mengden blodfett, men det er ekstra viktig for individer med denne genvarianten å erstatte mettet fett og transfett med umettet fett for å forbedre blodfettnivået.

Hvilket kosthold passer best for meg?

Ettersom overvekt og fedme fortsetter å øke over hele verden, øker også behovet for å finne ut mer om hva vi kan gjøre selv. Koblingen mellom genene våre og kostholdet vårt har blitt mye tydeligere takket være flere vitenskapelige studier. Når vi vet mer om genene våre og hvordan de påvirker oss, kan vi oppnå store helsefremmende effekter gjennom kostholdsendringer eller økt fysisk aktivitet.

Det er viktig å være klar over at gener ikke betyr alt, og at det finnes en rekke andre faktorer som spiller inn på og påvirker helsen vår på ulike måter. Uansett hvilke genvarianter du har, er det viktig å ha et balansert kosthold og regelmessig mosjon for å leve et sunt liv.


Faktagransket: 2015-09-28

  • Anlegg for overvekt

    Denne testen gir deg informasjom om hvordan akkurat din kropp reagerer på forskjellige dietter. Testsvaret gir også tips om trening som passer til genprofilen din.