HPV – symptom och information


Vad är HPV och vilka symptom ger det?

Vilka symptom ger HPV?  

Olika HPV-stammar ger olika symptom och många ger inga symptom alls. En infektion av HPV8 eller 11 ger genitala vårtor. En infektion av de så kallade högriskstammarna som kan orsaka cancer ger oftast inga symptom alls. Det är därför mycket viktigt att du som kvinna regelbundet provtar dig för HPV för att upptäcka eventuella infektioner.

Vad är HPV?

HPV står för Humant papillomvirus och är en grupp av virus. Det finns ungefär 200 olika HPV-stammar där vissa ger genitala vårtor (kondylom) och andra kan orsaka cancer om infektionen är kvardröjande och ger upphov till cellförändringar. Det är de så kallade högriskstammarna (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 och 68) som kan utvecklas till cancer.

Hur smittar HPV?

HPV smittar genom hud- och slemhinnekontakt. Att använda kondom kan hjälpa för att minska risken att bli smittad vid sex, men det ger inte ett fullständigt skydd.

Hur behandlas HPV?

En infektion orsakad av HPV går inte att behandla, men de allra flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva inom två år. Det är endast kvardröjande HPV-infektioner som kan ge upphov till cellförändringar som kan leda till cancer.

Cellförändringar går att operera bort innan de utvecklas till cancer och därför är det mycket viktigt att du som kvinna provtar dig för HPV regelbundet för att upptäcka eventuella infektioner.

Dynamic Codes självprovtagningskit för HPV

Dynamic Code har utvecklat ett HPV-prov för kvinnor med en egenutvecklad analysmetod och validerat självprovtagningskit.

Provet tar du genom att föra in provtagningspinnen i vaginan och trycka den mjuka delen mot vaginalväggen. Allt du behöver för att ta provet och skicka tillbaka det finns i förpackningen.

Analysen görs sedan i vårt kvalitetssäkrade laboratorium och ger dig ett säkert svar.

Självprovtagningskitet detekterar förekomsten av arvsanlag från högriskstammarna HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 och 68. Metoden att detektera arvsanlag från virus är endast möjligt om personen har en HPV-infektion när provtagningen görs. Det går alltså inte att kontrollera om en person tidigare haft en HPV-infektion med detta självprovtagningskit.

Köp självprovtagningskitet här

Finns det vaccin för HPV? 

Idag vaccineras alla flickor, och till hösten 2020 även pojkar, för HPV i Sverige. Vaccinationen ingår i det nationella vaccineringsprogrammet och skyddar mot nio högriskstammar av HPV. Har man inte tidigare utsatts för infektion av de specifika stammarna ger vaccinet 70–90 procent skydd.

Vilka komplikationer kan HPV ge?

En kvardröjande infektion orsakad av någon eller några av högriskstammarna kan ge cellförändringar som med tiden kan utvecklas till cancer i både livmoderhalsen och analt. Det är möjligt att operera bort cellförändringar innan de utvecklas till cancer. Det är därför mycket viktigt att du som kvinna regelbundet provtar dig för HPV för att upptäcka eventuella infektioner som kan leda till cellförändringar.

Källor

1. www.1177.se/Ostergotland/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/infektioner-pa-huden/hpv-humant-papillomvirus
2. www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion
3. www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/humant-papillomvirus-HPV
4. www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/humant-papillomvirus