Hur smittar mykoplasma och kan jag göra något åt det?


Mykoplasma är en av Sveriges vanligaste könssjukdomar och uppskattas vara lika vanlig som klamydia, d v s ca 36 000 fall /år, och orsakas av bakterien Mycoplasma genitalium. Mykoplasma ingår inte i Smittskyddslagen och därmed är det inte en sjukdom rutinmässigt provtas i vården och behandlingen måste du bekosta själv.

Mykoplasma smittar vid oskyddat sex både vaginalt, analt och oralt. I ovanliga fall kan mykoplasma även smitta till ögonen. Bakterien fäster på slemhinnor och smittar då slemhinnor kommer i kontakt med varandra. Bakterien kan också smitta via vaginalsekret och sperma. Mykoplasma behandlas med antibiotika.

Beställ ett självprovtagningskit för mykoplasma idag

Vad ger mykoplasma (genitalium) för symptom?

Mykoplasma saknar ofta symptom helt, men kan orsaka sveda vid urinering, annorlunda flytningar, mellanblödningar, flytningar från penis samt smärta i nedre delen av magen eller pung. Symptomen är desamma som för många andra vanliga könssjukdomar t ex klamydia, gonorré, trikomonas.

Så funkar ett självprovtagningskit för mykoplasma

Med Dynamic Codes självprovtagningskit för mykoplasma kan du se om du har mykoplasma och få hjälp med diagnos och behandling utan att behöva besöka en vårdcentral. Du köper självprovtagningskitet för mykoplasma här på Dynamic Codes webbsida och kitet skickas då till den adress du anger vid beställningen. När du har fått det tar du antingen ett vaginalprov (kvinna) eller urinprov (man) med det medföljande provtagningsmaterialet enligt instruktionerna. Det är viktigt att det gått minst 14 dagar från smittotillfället till provtagningen. Det är den tid det tar för bakterierna att orsaka infektion.

Provet tas genom att rotera en provtagningspinne mot vaginalväggen eller genom att urinera på en provtagningspinne och gör alltså inte ont. Du skickar sedan provet till Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium och senast 24 timmar efter att provet inkommer till laboratoriet får du ditt svar på Dynamic Codes webbsida. Med din personliga analyskod hämtar du provsvaret och får reda på om ditt prov visade på mykoplasma eller inte. Vid positivt provsvar får du även veta om bakterierna är resistent mot den vanligaste antibiotikagruppen, makrolider, eller inte. Denna information är viktig för att en läkare ska kunna ordinera dig den bäst lämpade antibiotikan.

Visar det sig att du har mykoplasma får du direkt hjälp att komma i kontakt med en digital vårdgivare som hjälper dig med behandling. Skulle du föredra en annan vårdgivare än de som Dynamic Code hänvisar till så är det bara att skriva ut ditt provsvar och ta med.