Intervju med Emma Karling, legitimerad barnmorska


Läs intervjun med Emma Karling som legitimerad barnmorska. Hon är en av de du kan komma i kontakt med hos oss om du gör ett NIPT-test.

Hej Emma – berätta kort vem du är!

Jag heter Emma och är (leg.) barnmorska. Jag jobbar både som förlossningsbarnmorska och som egen företagare. Tillsammans med olika uppdragsgivare arbetar jag på bred front för att förbättra kvinnors och familjers hälsa genom en förbättrad vård, bättre informationsflöde och större möjligheter för den egna individen att påverka sin egen hälsa. I barnmorskeyrket finns en stor passion för kvinnan, familjen och barnet!

Du har ju börjat hos oss kring våra hemtest, främst inom kvinnohälsa? Vad fick dig att vilja göra det?

Nu är tiden här när man som egen individ både kan och förväntas vara delaktig i sin egen vård. Det är möjligheternas tid, men som även bidrar till frågeställningar och ställningstagande. Hemstesten ger kvinnor och män en fantastisk möjlighet att screena sig själva enkelt och effektivt och sedan få en lika enkel och effektiv uppföljning. Dessutom lever nu i en tid när hemtester finns för allmänheten och då är det avgörande att vi gör det bästa av möjligheterna. I den utvecklingen vill jag vara med!

Kvinnohälsa – vad är det för dig?

När arbetet med kvinnan inte bara är korrekt utan också etisk, integritetsbevarande och vördnadsfull...

Hur ser du på DNA-tester som ett hemtest – dvs att man kan testa sig själv hemma?

Jag ser det som en del av nutiden. Nu kan människor på egen hand testa sig själva för sjukdomar i form av direkta svar och sannolikheter. Den viktiga frågan är inte längre om man ska kunna testa, utan hur och varför. Det bör finnas mening och relevans och framför allt måste det finnas experter som fångar upp när testen ger oväntade svar. Det ska vara en företagspolicy att kunna ta hand om sina hemtestare när svaret kommit.

Vad är viktigt om man som patient ska testa sig hemma?

Att man vet varför man testar. Avsikten kan vara olika. Det kan vara kul att göra ett visst test och livsavgörande att ta ett annat. Det viktiga är att man tänkt igenom varför man testar och man har en plan för hur man tänker förhålla sig till svaret.

Hur ser du som barnmorska på att kvinnor testar sig för om man har ökad risk för trombos (blodpropp) när man äter östrogen?

En möjlighet! Många kvinnor är rädda för proppar och kanske därför inte våga använda p-piller. Man har kanske en egen mamma som fått en propp och därmed funderar över ärftligheten. Trombostestet ger kvinnor möjlighet att få ett tydligt svar på om man bär på ärftlig risk vilket ofta är det som efterfrågas vid graviditet eller p-pillerförskrivning. Kvinnan bör dock ha i beaktning att livsstilen är ytterst relevant för risken av drabbas av trombos oavsett den genetiska faktorn och att man inte lever under en trombosfri garanti för att man inte bär på den genetiska riskfaktorn.

Varför är det viktigt/oviktigt?

Om man vet med sig att en eller flera föräldrar haft tromboser, kanske tidigt i livet, så uppstår förr eller senare frågeställningen “kommer det att drabba mig?”. Ofta kan det uppkomma i samband med att en barnmorska eller läkare ska skriva ut p-piller till en kvinna eller att en gravid kvinna skriver in sig på mödravården får besvara frågor om sjukdomar och ärftlighet. Då kan det kännas tryggt om kvinnan själv kan ta reda på svaret, bär jag på ökad genetisk risk eller inte. Många unga kvinnor idag är rädda för p-piller pga risken för trombos. Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att rökning, högt blodtryck och högt BMI tillsammans med flera riskfaktorer som är minst lika viktiga att uppmärksamma.

Vilka är riskerna om man har ökad risk för trombos?

Att andra riskfaktorer glöms bort. Rökning och högt blodtryck spelar stor roll i risken att drabbas av trombos oavsett om man inte bär på genetisk risk.

Hur tror du att förutsättningarna för kvinnohälsa kommer att se ut om 5 år?

Jag hoppas att kvinnohälsa alltid kommer att vara en viktig del av forskning och utveckling. Idag förbättrar man vård och kunskap kring endometrios, man utvecklar bättre preventivmedel, man arbetar för en bättre och säkrare förlossningsvård och man arbetar hårt med de cancerformer som drabbar kvinnor. Dessutom kommer den privata sektorn att de närmaste åren att förbättra kvinnors hälsa med appar, poddar och utveckla produkter som riktar sig till kvinnors välmående. Jag tror absolut att med tech-industrin kommer att göra enorma framsteg till fördel för kvinnohälsan!

 

Kontaktuppgifter:
Emma Karling Widsell
emma.karling@gmail.com

Få 10% rabatt på ditt nästa köp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och exklusiva erbjudanden