Mutationer av covid-19 - symptom, varianter och information


Antalet mutationer och muterade varianter av SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 växer. Flera av dem har spridit sig till Sverige och de mest kända varianterna är den engelska varianten (VOC202012/01), den sydafrikanska varianten (501Y.V2) och den brasilianska varianten (P.1).

På vissa sätt är muterade SARS-CoV-2 ibland annorlunda, t ex gällande smittsamhet, däremot är det inte bevisat att mutationerna skulle ge ett mer allvarligt sjukdomsförlopp.

Muterade varianter av SARS-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19) kom dock inte som en nyhet för forskarna. Tvärtom är det något som brukar hända med virus. Coronaviruset hade faktiskt muterat redan innan mutationerna vi pratar om under 2021 dök upp; varianten som orsakade en pandemi i Italien var inte samma som ursprungligen hittades i Wuhan i början.

Självprovtagningskit med laboratorieanalys för covid-19 (PCR-prov)

Självprovtagningskit med laboratorieanalys för antikroppar mot covid-19

Symptom på covid-19 orsakad av en muterad variant av SARS-CoV-2

Symptomen på covid-19 skiljer sig inte även om du blivit smittad av en muterad stam av SARS-CoV-2. Symptomen på covid-19 är:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk
 • Förlorat lukt- och smaksinne

De flesta blir lindrigt sjuka (ungefär som vid en förkylning eller lättare influensa), men vissa kan få ett allvarligare sjukdomsförlopp. Om du har symptom som tyder på covid-19 ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär t ex att stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter samt att undvika nära kontakt med andra.

Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad löpande, eftersom restriktionerna förändras. Då får du också veta vad som händer med mutationerna av SARS-CoV-2. Tänk på att bara inhämta information om coronapandemin från pålitliga källor, som t ex Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se och WHO (World Health Organisation).

Mutationer av SARS-CoV-2

Det finns flera olika muterade varianter av SARS-CoV-2 och alla orsakar covid-19. Tre av de mest vanligt förekommande mutationerna är:

 • Den engelska varianten (VOC202012/01)
 • Den sydafrikanska varianten (501Y.V2)
 • Den brasilianska varianten (P.1)

Den engelska varianten anses vara den som har en samhällsspridning i Sverige medan de andra än så länge inte fått någon bredare spridning, även om det finns utbrott av dem på vissa platser.

Den engelska varianten (VOC202012/01)

Den engelska varianten (VOC202012/019) började dyka upp i december 2020 och ledde bl a till inreseförbud från Storbritannien i många länder. Till slut blev den etablerad i Sverige och den tros ha en ökad förmåga att sprida sig. 

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dig som rest in från Storbritannien

Den sydafrikanska varianten (501Y.V2)

Den sydafrikanska varianten (501Y.V2) upptäcktes av den sydafrikanska hälsovårdsmyndigheten under december 2020. Idag finns den på många platser i världen, inklusive Sverige där den första gången hittades i januari 2021.

Den brasilianska varianten (P.1)

Den brasilianska varianten (P.1) har orsakat oro runt om i världen. Det finns framför allt en oro för att den skulle slå hårdare mot yngre åldersgrupper än andra varianter av coronaviruset, men i dagsläget finns det inte tillräckligt mycket forskning för att veta det. De första fallen av den brasilianska varianten i Sverige upptäcktes under februari 2021. 

Andra varianter

Det finns också flera lokala mutationer som inte fått lika bred spridning som dessa tre. Två exempel är den rumänska varianten (N439K) och mutationen E484K. E484K förekommer i flera av varianterna och är oroande eftersom den hjälper viruset att undkomma immunförsvaret. Det har även rapporterats om flera andra mutationer som har visat sig vara redan existerande mutationer (ett exempel är den “japanska mutationen” som visade sig vara den brasilianska).

Har du nyligen varit utomlands?

Om du har varit utomlands finns följande rekommendationer:

 • Provta dig efter hemkomst
 • Ta ett ytterligare prov fem dagar efter hemkomst
 • Stanna hemma i minst en vecka och invänta det andra provsvaret
 • Undvik kontakt med andra människor under perioden

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Är mutationerna farligare?

Det finns inte något som tyder på att fler av de som drabbas av de muterade varianterna blir allvarligt sjuka i covid-19. Orsaken att virus muterar är för att de ska kunna spridas på ett mer effektivt sätt. Att vara mer dödligt för de som blir smittade är inte något som gynnar virusets fortsätta spridning.

Är de muterade varianterna mer smittsamma?

Det finns saker som tyder på att mutationerna är mer smittsamma än covid-19 varit tidigare. Vissa av mutationerna har lättare att fästa sig på våra celler och vissa har blivit bättre på att “lura” vårt immunförsvar. Det krävs dock mer forskning för att veta exakt hur smittsamma de olika mutationerna är jämfört med andra varianter av SARS-CoV-2.

Fungerar vaccin mot mutationer av SARS-CoV-2?

I dagsläget finns det inte något som tyder på att vaccinen mot covid-19 inte skulle fungera mot de muterade varianterna av SARS-CoV-2. Däremot kan varianterna lära sig att komma undan antikropparna och därmed minska effekten. Men det finns flera vacciner som är under utveckling för att ge bättre skydd mot muterade varianter av viruset. 

Kommer SARS-CoV-2 fortsätta att mutera i framtiden?

Det är högst troligt att SARS-CoV-2 kommer att fortsätta mutera i framtiden och de flesta forskare och experter räknar med det. Det är dock inte säkert hur och därför är det bra att hålla sig uppdaterad kring virusets utveckling hos pålitliga källor.

Självprovtagningskit för covid-19

Om du vill veta om du har en pågående covid-19-infektion kan du beställa vårt självprovtagningskit (PCR) som skickas in på DNA-analys på vårt laboratorium. Sedan får du svar online. Det är ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på om du har covid-19 utan att riskera att smitta andra.

Du kan även kontrollera om du har antikroppar mot covid-19 med vårt provtagningskit för antikroppar. Precis som med vårt PCR-prov tar du provet hemma, skickar in det på analys och får ditt svar online.

Läs mer om mutationer av covid-19:

Folkhälsomyndigheten

Vårdgivarguiden Region Stockholm

World Health Organisation (WHO)

Få 10% rabatt på ditt nästa köp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och exklusiva erbjudanden