Primär eller sekundär laktosintolerans?


Laktosintolerans förekommer i olika varianter och beror på ett underskott av enzymet laktas, vilket kan vara orsakat av flera olika anledningar.

Laktosintolerans är en delvis eller total oförmåga att producera enzymet laktas som behövs för att bryta ned laktos (mjölksocker). Det handlar alltså inte om att laktosintoleranta är allergiska mot laktos utan problemen beror på en dålig nedbrytningsförmåga.

Primär laktosintolerans

Den vanligaste varianten är primär laktosintolerans (det är också denna du kan hitta med vårt självprovtagningskit). Där beror intoleransen på en ärftlig genetisk variation som ger en nedsatt kapacitet att bilda enzymet laktas, vilket leder till laktasbrist och därmed problem med nedbrytningen av laktos i tunntarmen.

Sekundär laktosintolerans

Den andra varianten kallas sekundär laktosintolerans och är istället orsakad av att tunntarmens slemhinna har skadats. Detta kan t ex ske vid obehandlad glutenintolerans, annan icke-infektiös inflammation i tarmen, svår maginfluensa, eller efter bukoperationer. Skadan på tarmen gör den oförmögen att producera enzymet laktas. Detta kan dock vara ett övergående tillstånd av laktosintolerans eftersom förmågan kan återkomma när tarmen läkt.

Medfödd laktosintolerans

Den tredje varianten kallas medfödd laktosintolerans och är den ovanligaste av de tre varianterna. Denna intolerans innebär inte bara en nedsatt förmåga, utan en total oförmåga att producera enzymet laktas. Laktosintolerans av detta slag upptäcks oftast redan hos det nyfödda barnet.

Förekomst av laktosintolerans i världen

Förekomsten av laktosintolerans varierar kraftigt mellan olika befolkningar i världen. I Sverige räknar vi med att mellan 4 och 7 procent är laktosintoleranta. Samtidigt har vårt grannland Finland en förekomst på mer än det dubbla: mellan 15 och 20 procent. Det är ännu vanligare i medelhavsområdet och faktum är att det finns populationer i Asien där i stort sett hela befolkningen är laktosintoleranta.

Dessa skillnader tros främst bero på genmutationer som skett över tid, vilket resulterat i att incidensen för primär laktosintolerans ser olika ut i olika befolkningar. Troligen var alla människor laktosintoleranta från början. När vi sedan började ha boskap och konsumera mjölkprodukter muterade våra gener och blev bättre på att hantera laktos.