Rätt hjälp när det kliar i underlivet


Nästan 3 av 4 kvinnor drabbas någon gång av svampinfektion i underlivet (Candida). Runt var femte till var tionde kvinna får någon gång bakterieinfektion i underlivet (bakteriell vaginos). Ändå pratas det knappt om det här problemet, och ännu mindre diagnostiseras och behandlas det. Det är dags att vi ändrar på det.

Att behandla de här symptomen är viktigt. För den som har bakteriell vaginos ökar risken för infektioner när en spiral ska sättas in och vid underlivsoperationer. Det ger också en ökad risk för komplikationer vid graviditet och infektion i samband med kejsarsnitt. 

Så varför har vi det här problemet?

Först och främst känner många inte till att det här är problem som ska behandlas. Sen är det tyvärr ofta lite genant att ha dessa symptom och därför drar sig många för att söka vård. Slutligen är det faktiskt så att uppsatta riktlinjer för hur de här tillstånden ska identifieras inte alltid följs av de specialister som ska hjälpa till med problemen. När vi skulle validera vårt test för bakteriell vagnios och Candida visade det sig att av de 205 prover från kvinnor som gått till en STI-klinik (klinik för sexuellt överförbara infektioner) för sina besvär så analyserades inte ett enda prov för bakteriell vaginos. Man hade alltså inte själv följt de uppsatta rekommendationerna. Resultatet blev att ca 14% av kvinnorna i vår studie fick fel diagnos.

Vad gör vi åt problemet?

Eftersom vi är experter på DNA blev vår lösning på det här problemet att ta fram ett test som hittar DNA-spår från eventuella bakterier och svampar på ett topsprov från underlivet. Testet tas hemifrån helt på egen hand och skickas sen in med posten för att den som testar ska slippa gå till en fysisk vårdinrättning. Svaret kommer sen i din smartphone och du kan direkt prata med en specialist på området som då ser ditt provresultat och antingen kan skriva ut antibiotika för bakteriell vaginos eller lämpligt läkemedel för candida.  

Få 10% rabatt på ditt nästa köp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och exklusiva erbjudanden