Smittvägar - olika sätt att sprida smittämnen och infektioner


Smittvägar är olika sätt som smittämnen och infektioner kan sprida sig mellan olika individer.

Här tittar vi närmare på fyra vanliga smittvägar: droppsmitta, kontaktsmitta, luftburen smitta och blodburen smitta. Du får veta mer om sjukdomar som brukar spridas genom dessa smittvägar och vad du kan göra för att undvika dem. Dessutom berättar vi lite mer om Dynamic Codes självprovtagningskit som ger dig möjlighet att ta prov för flera av sjukdomarna.

Droppsmitta

Droppsmitta är den mest förekommande smittvägen när det gäller luftvägssmittor. Det heter droppsmitta eftersom smittämnen följer med och sprids i form av droppar, t ex när du nyser, hostar eller kräks. Dessa droppar når sedan andra människor och kommer i kontakt med deras ögon och/eller slemhinnor. Kontakten kan ske direkt eller genom händerna. Dropparna är dock så tunga att de inte når särskilt långt innan de faller till marken.

Några exempel på smittor och infektioner som sprids genom droppsmitta är covid-19, förkylningar, influensa, kikhosta och RSV-virus.

Kontaktsmitta

Vid kontaktsmitta överförs ämnen som smittor och infektioner genom kontakt. Den som bär på smittan sprider ämnena vidare till andra personer, och de blir smittade om de är mottagliga för den. Kontaktsmitta brukar delas upp i direkt och indirekt kontaktsmitta. Direkt kontaktsmitta innebär att smittbärare kommer i direktkontakt med en mottaglig person, medan indirekt kontaktsmitta överförs genom ett mellansteg som smittbäraren och mottagaren kommer i kontakt med. 

Direkt kontaktsmitta kan t ex sprida herpesinfektioner, könssjukdomar (sexuell kontakt) och svampinfektioner. Indirekt kontaktsmitta kan sprida infektioner som t ex covid-19, förkylningar och halsfluss.

Luftburen smitta

En luftburen smitta består av droppar som torkar ihop till större så kallade droppkärnor. Dessa droppkärnor kan spridas med luften och på så sätt nå våra luftvägar. Lyckligtvis är det inte särskilt många av våra vanligare infektioner som sprids på detta sätt, men två exempel är vattkoppor och tuberkulos.

Blodburen smitta

En blodburen smitta överförs när infekterat blod kommer i kontakt med någon annans blod eller slemhinnor. Två direkta sätt som det kan ske är genom sexuell kontakt eller smittade blodprodukter. Stickskador, skärskador och injektioner kan sprida blodburna smittor på ett indirekt sätt.

Andra smittvägar

Dessa smittvägar är fyra av de vanligaste som förekommer i Sverige, men det finns flera, som t ex livsmedelsburna smittor, tarmsmittor och insektsburna smittor. Att undvika tarmsmittor och livsmedelsburna smittor handlar mycket om att ha en god hygienisk standard och på så sätt undvika kontaminering. Insektsburna smittor, t ex genom myggor är ett stort problem i tropiska länder, men lyckligtvis är det inte något som vi behöver oroa oss för särskilt mycket i Sverige.

Självprovtagningskit

Vill du få reda på om du har en viss sjukdom på ett snabbt, enkelt och diskret sätt? Då kan Dynamic Codes självprovtagningskit vara en god hjälp. Med vår lösning kan du beställa hem ett provtagningskit och ta ett prov hemma som du sedan skickar på DNA-analys i vårt labb. Några av de självprovtagningskit vi erbjuder är för covid-19, gonorré, halsfluss, hud- och fotsvamp och klamydia.

Få 10% rabatt på ditt nästa köp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och exklusiva erbjudanden