Streptokocker - symptom, sjukdomar, smitta och prov


Streptokocker är en grupp bakterier som kan orsaka olika typer av infektioner. Vissa tänker på dem som mördarbakterier, medan andra tänker på dem i samband med vanliga infektioner som halsfluss och urinvägsinfektion. Här tittar vi närmare på olika typer av streptokocker och de sjukdomar som de kan orsaka, samt hur du kan provta dig och behandla dig för dem.

Vad kan streptokocker orsaka?

Många har streptokockbakterier i halsen utan att vara sjuka, speciellt under uppväxtåren. När bakterierna inte orsakar några besvär finns det heller ingen anledning att behandla dem, och dessutom stärker de faktiskt immunförsvaret mot dessa bakterier. Ibland orsakar dock streptokockbakterierna sjukdomar som behöver behandlas.

Några av de infektioner som kan orsakas av streptokocker är:

Ibland kallas streptokocker för “mördarbakterier”. Det är ett olyckligt begrepp som baserades på några utbrott av dödliga infektioner. Allvarliga streptokockutbrott är dock ovanliga och när de förekommer handlar det ofta om aggressiva streptokock A-bakterier som sprids i sjukhusmiljö.

Förr kunde streptokocker orsaka vissa allvarliga komplikationer (t ex barnsängsfeber och reumatisk feber), men i takt med att vår levnadsstandard förbättrats har de blivit ovanliga. Komplikationssjukdomarna förekommer dock fortfarande i utvecklingsländer, men i Sverige idag handlar streptokocker framför allt om vardagliga sjukdomar som vården kan hantera och behandla.

Hur smittar streptokocker?

Streptokocker smittar från människa till människa (kontaktsmitta och droppsmitta) eller genom föremål (droppsmitta). God handhygien är mycket viktigt, eftersom streptokockbakterier både sprids genom salivdroppar och öppna sår. I och med utbrottet av covid-19 har många av oss lärt sig mer om hur vi förebygger smittspridning. Förhoppningsvis leder detta även till att färre streptokocker är i omlopp i samhället. 

Håll händerna rena och tvätta dem innan och efter måltider, toalettbesök och matlagning. Det är också viktigt att rengöra dina sår och täcka över eventuella öppna sår. Då skyddar du dig så bra du kan mot streptokocker såväl som andra infektioner.

Eftersom streptokocker är mycket vanliga är det svårt att undvika dem helt och hållet, men en god hygien ger dig de allra bästa förutsättningarna. Det finns dessvärre inte något vaccin mot streptokocker.

Typer av streptokocker

Det finns flera olika typer av streptokockbakterier. Streptokocker typ A (strep A, GAS) är den vanligaste och mest omtalade, men även andra streptokocker finns runt omkring oss och kan orsaka sjukdomar. Inkubationstiden (tiden mellan smitta och sjukdomsutbrott) för streptokocker är kort, t ex är den ett till tre dygn för streptokocker av typ A.

Streptokocker A

Grupp A-streptokocker brukar kallas för GAS (Group A Streptococcus) eller strep A och är den vanligaste typen av streptokocker. Bakterierna finns hos ungefär 10-20 procent av alla barn och cirka 5 procent av alla vuxna utan att orsaka besvär. Strep A är en vanlig orsak till halsfluss. Strep A-infektioner kan i sällsynta fall leda till följdsjukdomar som reumatisk feber, reaktiv ledinflammation och njurinflammation.

Streptokocker B

Grupp B-streptokocker finns naturligt i mångas tarmar, där de vanligtvis inte orsakar några problem. Om bakterierna däremot sprids till underlivet kan de orsaka urinvägsinfektion och gravida med strep B kan även smitta barnet. I ovanliga fall kan nyfödda bli allvarligt sjuka av bakterien. Strep B-bakterier kan överföras sexuellt, men det räknas inte som en sexuellt överförbar infektion (STI).

Streptokocker C och streptokocker G

Både Grupp C- och Grupp G-streptokocker kan i vissa fall orsaka halsfluss, men Strep C är allra mest känd för sin koppling till hästar. Strep C-bakterien Streptococcus equi orsakar nämligen kvarka, som är en mycket besvärlig hästsjukdom. 

Streptokocker hos barn

Som sagt bär cirka 10-20 procent av alla barn på grupp A-streptokocker utan att det leder till besvär. När bakterierna inte orsakar sjukdom behöver de heller inte behandlas. Faktum är att bakteriernas närvaro kan ge ett förbättrat immunförsvar mot dem.

Däremot krävs det ibland behandling när streptokockerna leder till sjukdom, och många av infektionerna som kopplas till bakterierna är just sådana som vi tänker på som typiska “barnsjukdomar”.

Symptom vid streptokocker

De symptom du upplever vid streptokocker beror på vilken typ av infektion de orsakar.

Symptomen vid bakteriell halsfluss är:

 • Halsont när du sväljer
 • Feber
 • Svullen hals (de svullna lymfkörtlarna kan kännas som ömma kulor)

När halsfluss beror på virus kan du ha andra, ofta förkylningsliknande, symptom. Om du vill veta om dina symptom beror på halsfluss till följd av streptokocker typ A kan du beställa Dynamic Codes självprovtagningskit och ta ett prov hemma som sedan analyseras i vårt labb.

Symptomen vid urinvägsinfektion är:

 • Täta trängningar (känslan att behöva tömma urinblåsan ofta)
 • Miktionssveda (sveda vid urinering)
 • Frekventa miktioner (behov av att tömma urinblåsan ofta)

Även frusenhet samt smärtor i nedre delen av buken är vanliga symptom, liksom lite blod i urinen. Gravida kvinnor kan få sammandragningar och/eller buksmärta, medan miktionssveda är mindre vanligt.

Symptomen vid scharlakansfeber är:

 • Måttlig, ibland hög feber, mellan ett par dagar och en vecka
 • Halsont, magont och huvudvärk
 • Illamående och kräkningar
 • Svullna och ömma lymfkörtlar på halsen
 • Stora och röda halsmandlar med vitgula varproppar
 • Tungan får beläggningar och färgförändringar
 • Utslag på kroppen

Om du misstänker att du eller ett barn har scharlakansfeber bör du kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning för att få hjälp.

Symptomen vid rosfeber är:

 • Rodnad som snabbt breder ut sig
 • Feber
 • Smärta och svullenhet kring det drabbade området
 • Illamående och kräkningar (i vissa fall)

Om du tror att du har rosfeber ska du genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.

Symptomen vid svinkoppor (impetigo) är:

 • En liten prick (i början)
 • Blåsa/blåsor (vanligtvis vätska som blir till var för att sedan bli till en hård skorpa)

Svinkoppor kan behandlas hemma och du behöver inte söka vård under den första veckan. Om såren inte läkt efter den tiden eller om de fortsätter sprida sig bör du kontakta en vårdcentral.

Undersökning och diagnos

Men hur vet du att du fått en halsinfektion till följd av streptokocker? Jo, det finns en del olika sätt att undersöka det, men oftast konstateras strep A-bakterier genom ett svalgprov tas och analyseras genom antingen snabbtest eller odling. Ibland kan även blod eller andra kroppsvätskor analyseras, beroende på hur dina sjukdomssymptom ser ut.

Behandling av streptokocker

När streptokocker orsakar sjukdomar eller andra besvär kan de behandlas med antibiotika. Vissa av infektionerna går över på egen hand och det är upp till läkaren att bestämma om en antibiotikabehandling behövs eller inte.

Vid halsfluss kan en antibiotikakur skrivas ut vilket brukar hjälpa många att bli fria från infektion inom två dygn. Scharlakansfeber brukar behandlas på liknande sätt. Även mild rosfeber kan gå bort med en antibiotikakur hemma, men i allvarligare fall kan det behövas en sjukhusvistelse för att få antibiotika direkt i blodet.

Urinvägsinfektion till följd av streptokocker kan behöva behandlas med antibiotika. Svinkoppor behandlas med lokal antibiotika. I allvarliga fall, t ex hudinfektioner, kan det behövas intravenös antibiotika på sjukhus.

Tänk på att slutföra hela antibiotikakuren enligt din läkares instruktioner, oavsett om du mår bättre. Då minskar risken för att infektionen kommer tillbaka och för utveckling av antibiotikaresistenta bakterier.

Provtagningskit för halsfluss orsakad av strep A

Vill du veta om din halsfluss är orsakad av streptokocker typ A? Då kan du använda vårt självprovtagningskit som låter dig ta ett prov hemma och skicka in på labbanalys med DNA-teknik. Det kan vara bra att ha det redo hemma i badrumsskåpet, så att du kan ta provet utan att behöva gå ut och riskera att smitta andra.

Köp Dynamic Codes självprovtagningskit för halsfluss idag

Få 10% rabatt på ditt nästa köp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och exklusiva erbjudanden