Vaccin mot covid-19 i Sverige


Alla i Sverige över 18 år som inte är gravida erbjuds vaccin mot covid-19 och vaccinationen sker i fyra faser. Faserna baseras på olika riskgrupper i samhället och bestäms av Folkhälsomyndigheten. Vaccinationen är kostnadsfri och du väljer själv om du vill få vaccin eller inte.

Självprovtagningskit med laboratorieanalys för covid-19 (PCR-prov)

Självprovtagningskit med laboratorieanalys för antikroppar mot covid-19

Riskgrupper för covid-19

Vaccinationens faser baseras på riskgrupper. Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar med stigande ålder. Då kan viruset t ex leda till lunginflammation och andningsbesvär.

Det finns också ett flertal sjukdomar som ökar risken. Dessa är:

 • KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
 • Svår och instabil astma
 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, t ex stroke och högt blodtryck (hypertoni)
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes (typ 1 och typ 2)
 • Downs syndrom
 • Tillstånd som ger ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, exempelvis extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder

Fas 1 av vaccinationen

Fas 1 innefattar dessa grupper:

 • De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen
 • De inom äldreomsorg som arbetar nära dessa personer
 • De som lever med någon som har hemtjänst (nära hushållskontakter)

Fas 2 av vaccinationen

Fas 2 innefattar dessa grupper:

 • 65 år och äldre i fallande åldersordning
 • De som har genomgått en benmärgstransplantation eller annan organtransplantation samt deras hushållskontakter
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • De som är över 18 år och får LSS-insatser eller har beslut om assistansersättning
 • Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer

Fas 3 av vaccinationen

Fas 3 innefattar dessa grupper:

 • De mellan 60 och 64 års ålder (riskgrupper vaccineras först)
 • De mellan 18 och 59 års ålder som tillhör riskgrupper
 • Personer i åldern 18-59 år med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder, t ex de med demens, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning samt de som lever i socialt utsatta situationer

Fas 4 av vaccinationen

Resterande personer över 18 år och inte är gravida ingår i fas 4. Om tillgången på vaccin inte är heltäckande sker prioriteringen inom fas 4 efter ålder och socioekonomi. 

Varför är det viktigt att vaccinera sig mot covid-19?

Vaccinerna mot covid-19 är framför allt viktiga att få av två orsaker: du slipper sjukdomen och minskar spridningen av den. Det är ett sätt att skydda våra medmänniskor och göra allt du kan för att få stopp på pandemin.

Bör du vaccinera dig även om du redan haft covid-19?

Ja, du bör ändå vaccinera dig (om du är över 18 år och inte är gravid). Det är oklart hur länge immuniteten kvarstår och det finns ingen förhöjd risk med vaccinerna för de som redan haft covid-19.

Bör du vaccinera dig om du har antikroppar?

Ja, rekommendationen att vaccinera sig gäller även de som har antikroppar, förutsatt att du är över 18 år och inte är gravid. Antikroppar skyddar under en viss tidsperiod, men idag vet vi inte tillräckligt mycket för att säga hur länge.

Hur många i Sverige har fått vaccin mot covid-19?

Vaccinationerna i Sverige pågår löpande. Se länkarna nedan för aktuell information om vaccineringen och leveranserna av vaccin:

Så många är vaccinerade mot covid-19 i Sverige

Prognos för leveranser av vaccin

Biverkningar av vaccinerna mot covid-19

Alla vaccin innebär vissa risker för biverkningar. Vaccinerna mot covid-19 kan ge lokala biverkningar kring området där du fått sprutan, t ex rodnad, svullnad och ömhet. Några andra biverkningar är att du kan känna dig allmänt sjuk och få huvudvärk, muskelvärk och feber. Dessa besvär är vanligtvis milda och en del av immunförsvarets naturliga reaktion på vaccinet.I media kommer det många rapporter om biverkningar, vilket kan leda till misstro mot vaccinerna. Det är bra att tänka på att nyttan vägs mot riskerna - i Sverige används bara vaccin som har granskats och godkänts på central EU-nivå.

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp de risker och biverkningar som finns med vaccinerna. Om något vaccin bedöms som osäkert är de alltså de som sätter stopp. För pålitlig information kring covid-19 och vaccinerna är det bra att hålla sig till officiella källor som Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och WHO.

Om du vill veta mer om de bevisade biverkningar som finns kan du läsa om dem på Läkemedelsverkets sida om coronavaccin.

Finns det vaccinationsintyg?

I framtiden kan vaccinationsintyg bli en del av samhället, t ex för att resa in i länder eller delta i evenemang. Därför har regeringen fått i uppdrag att utforma en digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Målet är att den ska vara tillgänglig från 1 juni 2021. 

Fortsätt att följa rekommendationerna kring covid-19

Det är viktigt att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittspridning även efter att du blivit vaccinerad. Vaccinet är ett av verktygen för att bromsa smittspridningen, men vi behöver ändå fortsätta följa de rekommendationer som finns på plats.

Självprovtagningskit med laboratorieanalys för covid-19

Vill du få reda på om du har eller har haft covid-19 på ett snabbt och enkelt sätt? Då kan du använda Dynamic Codes självprovtagningskit för covid-19. Du provtar dig hemma och skickar in provet på analys i vårt laboratorium, sedan får du svar online. Ett snabbt och smidigt sätt få reda på det!

Om du vill veta om du har en aktiv infektion erbjuder vi ett PCR-prov för covid-19. Vi erbjuder även ett antikroppsprov som hjälper dig att se om du har antikroppar mot covid-19.

Läs mer om vaccin mot covid-19:

Vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Få 10% rabatt på ditt nästa köp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och exklusiva erbjudanden