Vad är droppsmitta och vad kan det sprida?


Droppsmitta är den vanligaste smittvägen genom luftvägar. Orsaken att det kallas för droppsmitta är hur smittan går till. När du hostar och nyser följer nämligen smittämnen med och sprids i form av droppar. Även kräkningar räknas som droppsmitta. Dropparna når sedan andra individers ögon och slemhinnor, både direkt och via händerna.

Droppsmitta är även indirekt kopplat till kontaktsmitta, eftersom dropparna kan falla ned på föremål och ytor och sedan föras vidare genom kontakt. Det finns flera olika namn för detta sätt att smitta: det kan kallas för såväl dropp-kontaktsmitta som indirekt droppsmitta eller indirekt kontaktsmitta. Oavsett exakt smittväg är en god hygien det allra bästa sättet att skydda sig mot infektioner och skadliga ämnen.

Vilka sjukdomar sprids genom droppsmitta?

Droppsmitta är ett vanligt sätt att överföra luftvägsinfektioner. Många av dessa infektioner leder till att vi nyser och hostar och på sätt skickar ut fler droppar i luften än när vi är friska. Några exempel på smittämnen och infektioner som sprids via droppsmitta är:

 • Covid-19
 • Förkylningsvirus
 • Influensa
 • Kikhosta
 • RSV-virus

Hur långt når droppsmitta?

Droppsmitta når oftast inte längre än någon meter eftersom dropparna inte kan färdas särskilt långt innan de faller till marken, men det är svårt att ge en exakt siffra. Dels beror det på hur långt någon nyser eller hostar iväg dropparna, dels beror det på miljöfaktorer som t ex om ni vistas inomhus eller utomhus (vind, väder och annat kan påverka). Hur som helst handlar direkt droppsmitta om relativ närkontakt, även om du också behöver tänka på den indirekta smittan som kan ske efter kontakten.

Hur undviker du droppsmitta på bästa sätt?

Men hur undviker du att drabbas av smittämnen och infektioner genom droppsmitta så gott det går? Jo, genom att ha en god handhygien och följa övriga hygienråd som finns. Några av de viktigaste är:

 • Regelbunden handtvätt med tvål och vatten
 • Tvätta händerna efter toalettbesök och före matlagning/livsmedelshantering
 • Undvik kontakt med personer som är sjuka
 • Byt handdukar och tvätta kläder ofta, speciellt om någon i hushållet är sjuk
 • Rengör ytor som kan tänkas överföra smitta, t ex mobiltelefoner
 • Undvik att äta från bufféer, speciellt under perioder när olika smittor är som vanligast

När du gör dessa saker skyddar du inte bara dig själv, du bidrar dessutom till att inte själv sprida smittämnena vidare.

Självprovtagningskit med DNA-analys

Här på Dynamic Code erbjuder vi självprovtagningskit för en rad olika sjukdomar och livsstilsfaktorer, däribland provtagningskit för vanliga droppsmittor som covid-19 och halsfluss. Du tar provet hemma och skickar in det till vårt labb där det analyseras med modern DNA-teknik. Vid behov remitteras du vidare till en digital vårdgivare. Det är ett snabbt och enkelt sätt att provta dig.

Få 10% rabatt på ditt nästa köp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och exklusiva erbjudanden