Vad är ett PCR-test och hur fungerar det?


För att ta reda på om du har en pågående infektion av covid-19 används ett så kallat PCR-test. Men hur fungerar egentligen ett sådant test och hur går provtagningen till?

Ett så kallat PCR-test kan visa om du har en pågående infektion av covid-19. Den nationella strategin har sedan i mars varit att öka antalet personer som testas, men för att minska risken för undanträngningseffekter i vården måste regionerna ibland prioritera vem som får testas. Därför har man också jobbat för att öka kapaciteten även utanför sjukvården, vilket har skapat fler möjligheter för testning på individnivå. 

Detekterar virusets arvsmassa

PCR står för Polymer Chain Reaction. Det är en DNA-baserad metod som kan används för att till exempel ta reda på om du har anlag för en viss sjukdom, vems DNA som finns på en brottsplats, vem som är ett barns pappa, eller för att upptäcka arvsmassa från virus eller bakterier.

I en PCR-analys för covid-19 bearbetar man det insamlade provet så att coronavirusets arvsmassa ”kopieras” för att öka i mängd så att man kan mäta det. Tack vare "kopieringen" kan man detektera mycket små mängder av viruset i ett prov. Om arvsmassa från coronaviruset detekteras i provet är det tecken på att du har en pågående infektion eller nyligen genomgått en. 

Testet kan inte ge svar på om du tidigare haft en covid-19-infektion som har gått över, då krävs ett så kallat antikroppstest.

Provtagningen för covid-19 ser olika ut

Ett PCR-test tar du genom att ”topsa” de platser där coronaviruset oftast sätter sig, i svalg och näsgång, med en lång provtagningspinne. Man kan också behöva lämna ett saliv- eller slemprov. 

Provtagningen kan skilja sig åt mellan olika vårdinrättningar och laboratorium.  Många inrättningar använder en så kallad nasofarynx-provtagning, vilket innebär att provtagningspinnen förs genom näshålan ända bak till svalgväggen. Detta måste utföras av vårdpersonal vilket kräver att man tar sig till ett provtagningsställe.

Dynamic Codes PCR-test är utformat för att du ska kunna ta det helt själv hemifrån, genom att topsa i svalget och främre delen av näsgången, två till tre centimeter in. Testet kräver inget salivprov.

 

Så här tar du vårt PCR-test:

nasskolj-47.png

1. SKÖLJ NÄSAN MED SALTLÖSNING

oppna_prov-2-10.png

2. FÖRBERED FÖR SVALGPROVTAGNING
Ta fram provtagningspinnen. Se till att ha bra belysning och ställ dig framför en spegel.

halsprov.png

3. TA PROV FRÅN HALSMANDLARNA OCH SVALGVÄGGEN
a)
Gnugga med provtagningspinnen på halsmandlarna på båda sidor i halsen i 5–7 sekunder.
d) För nu pinnen förbi halsmandlarna, ända fram till svalgväggen. Skrapa och gnugga provtagningspinnen mot slemhinnan i 5–7 sekunder. Kräkreflex betyder att du är på rätt plats.

nasprov.png

4. TA PROV FRÅN NÄSAN
a)
För upp den mjuka delen av provtagningspinnen 2–3 centimeter i ena näsborren och rotera den mot näsväggen i 5–7 sekunder.
b) Upprepa provtagningen på samma sätt i andra näsborren.

forslut_prov.png

5. FÖRSLUT PROVET

När du är färdig packar du provet i testkartongen och skickar tillbaka till oss med vanlig post. Svaret är klart 1 vardag efter att provet ankommit till vårt labb och du hämtar ut det med hjälp av din anonyma analyskod.

Genom vårt avtal med Folkhälsomyndigheten är vi underleverantör av test till Region Halland, Region Skåne samt Kalmar län. Till regionerna är våra testkit även kompletterade med salivprov. 

Få 10% rabatt på ditt nästa köp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och exklusiva erbjudanden