Vad är kolhydrater och hur fungerar det?


Olika genetiska förutsättningar reglerar hur kolhydrater omsätts och påverkar kroppen. Gener påverkar förhållandet mellan intaget av kolhydrater och nivåerna av glukos och kolesterol i blodet, vilket även påverkar kroppsvikten.

Vad är kolhydrater bra för?

Kolhydrater är vår viktigaste energikälla. De flesta kolhydraterna bryts ner i kroppen och blir till glukos som används av cellerna. Glukos är ett viktigt bränsle för hjärnan, och en energireserv lagras i levern och musklerna i form av glykogen. Forskning visar tydligt att bra mat är viktigt för hälsan och där ingår att välja rätt sorts kolhydrater. Bra kolhydrater har visat sig ha en skyddande effekt mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och typ-2-diabetes.

Viktigt att hitta en bra balans

Det är också viktigt att äta mindre av de kolhydrater som innehåller mycket socker och lite näring. Sockerrik mat ökar risken för karies och gör det svårare för kroppen att få plats med näringsrik mat som ger vitaminer och mineraler. Livsmedelsverket rekommenderar att 45-60 procent av den energi vi får från mat ska komma från kolhydrater. Av dessa bör högst 50 gram utgöras av tillsatt socker.

GI - Glykemiskt index

Glykemiskt index, GI, är ett sätt att mäta hur snabbt och länge blodsockernivån påverkas av ett visst livsmedel jämfört med vitt bröd eller glukos. Ett högt GI betyder att blodsockret stiger snabbt och gör att man behöver äta oftare. Om kolhydraterna tas upp långsamt får vi en långsammare blodsockerhöjning, vilket dämpar insulinpåslaget efter en måltid. Det gör att blodsockret hålls på en jämn nivå.

Exempel på livsmedel med högt GI är:

 • Läsk
 • Saft
 • Godis
 • Vitt bröd
 • Bakverk

Exempel på livsmedel med lågt GI är

 • Bröd
 • Flingor
 • Gryn och ris med stor andel hela korn (fullkorn)

GL - Glycemic load

Glycemic load, GL, betyder glykemisk belastning och jämför GI i olika livsmedel med olika typer av kolhydrater. Man tar då hänsyn till hur stor en normalportion är och hur blodsockret påverkas. Exempelvis är GI för potatis högre än GI för pasta, medan GL för potatis är lägre. Detta eftersom en portion med potatis har mindre kolhydrater än en normalportion med pasta.

Vad är snabba och långsamma kolhydrater?

Det finns snabba och långsamma kolhydrater. Livsmedel som innehåller snabba kolhydrater gör att blodsockret stiger snabbt, vilket innebär att du behöver äta oftare. Äter du istället livsmedel med långsamma kolhydrater så får du en långsammare blodsockerhöjning, och därmed ett dämpat insulinpåslag efter att du ätit. Det gör att ditt blodsocker håller en jämn nivå mellan dina måltider och du får en hälsosammare fettomsättning och blodfettsnivåer.

Livsmedel som innehåller olika kolhydrater

Onyttiga (snabba) kolhydrater finns i livsmedel med mycket socker, exempelvis:

 • Läsk
 • Saft
 • Godis
 • Glass
 • Kakor
 • Bullar
 • Vitt bröd
 • Pasta

Nyttiga (långsamma) kolhydrater är bra för oss och finns i livsmedel som exempelvis:

 • Fullkornsvarianter av bröd, pasta och flingor
 • Grönsaker
 • Frukt
 • Baljväxter

 

NUTRITION - DNA-test för kost

Funderar du över kosten och hur du kan förbättra eller anpassa ditt intag av kolhydrater? Dynamic Codes DNA-test NUTRITION undersöker 11 gener kopplat till kost och ger dig konkreta och personliga rekommendationer utifrån dina resultat. Testet är baserat på de senaste forskningsrönen kopplat till de genetiska förutsättningar som kan interagera med din kost. Du får konkreta råd på hur du kan anpassa din kost och livsstil.
Läs mer om NUTRITION här.