Vad är kontaktsmitta och vad kan det sprida?


Kontaktsmitta innebär att ämnen, t ex smittämnen och infektioner, överförs genom kontakt. Smittbäraren sprider ämnena vidare till andra individer, och de som är mottagliga för dem blir smittade.

Kontaktsmitta brukar delas upp i direkt och indirekt kontaktsmitta. Droppsmitta, luftburen smitta och blodsmitta är exempel på tre andra så kallade smittvägar (sätt som infektioner och andra smittämnen förs över).

Direkt kontaktsmitta

Direkt kontaktsmitta sker när en smittbärare kommer i direktkontakt med en mottaglig person. Två vanliga exempel på direkt kontaktsmitta är hud mot hud och sexuellt överförbara infektioner. Det är vanligt att direkt kontaktsmitta sker från eller till sår hos smittbäraren eller mottagaren.

Indirekt kontaktsmitta

Indirekt kontaktsmitta överförs genom ett mellansteg som den smittade kommer i kontakt med, t ex med förorenade händer, kläder och andra ytor som fått smittämnen på sig. Denna typ av kontaktsmitta kan vara svår att hindra i och med att smittbärare lätt placerar sitt avtryck på många platser där smittan sedan kan föras vidare.

Vilka sjukdomar sprids genom kontaktsmitta?

Eftersom kontaktsmitta kan ske både direkt och indirekt finns det många sjukdomar som kan spridas på det sättet. 

Direkt kontaktsmitta kan t ex sprida:

Indirekt kontaktsmitta kan t ex sprida:

Hur undviker du kontaktsmitta på bästa sätt?

Att undvika att drabbas av bakterier, virus och andra skadliga ämnen genom kontaktsmitta handlar mycket om handhygien. Tvätta händerna med vatten och tvål efter toalettbesök och före matlagning, måltider och annan livsmedelshantering. Det är också viktigt att undvika kontakt med personer som är sjuka. Byt handdukar och tvätta kläder ofta, speciellt om någon i hushållet är sjuk.

Tänk på både indirekta och direkta smittvägar. Det kan t ex vara bra att rengöra mobiltelefoner, dörrhandtag och annat som många olika personer kommer i kontakt med. Ha tofflor på dig om du vistas i miljöer där fotsvamp förekommer, t ex omklädningsrum och simhallar.

För att undvika infektioner som överförs sexuellt är det viktigt att använda fysiska preventivmedel som kondom och slicklapp. Tänk på att provta dig om du haft oskyddat sex och därmed utsatt dig för könssjukdomar.

Självprovtagningskit med DNA-analys

Här på Dynamic Code erbjuder vi självprovtagningskit för en rad olika sjukdomar - flera av dem kan spridas genom kontaktsmitta. Med vår lösning kan du beställa hem ett provtagningskit och ta ett prov som du sedan skickar på DNA-analys i vårt labb. Då kan du göra provet och få svar snabbt, diskret och enkelt. Några av de självprovtagningskit vi erbjuder är för covid-19, gonorré, halsfluss, hud- och fotsvamp och klamydia.

Få 10% rabatt på ditt nästa köp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och exklusiva erbjudanden