Vad är trikomonas?


Ungefär 70 % av de som är infekterade med trikomonas märker inte av några symptom alls. Symtomen kan också komma och gå.

Trikomonas är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av en parasit, Trichomonas vaginalis. Den kan smittas både genom vaginala och anala samlag. Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att du överför (smittar) trikomonas till någon annan. Trikomonas är relativt sällsynt i Sverige och kan vara svår att diagnostisera då symptomen liknar andra vanligare könssjukdomar. Internationellt är trikomonas en vanligt förekommande könssjukdom.

Trikomonas överförs, smittar, då slemhinnor kommer i kontakt med varandra när du har sex med någon annan. Ofta genom vaginala och anala samlag utan kondom. Sjukdomen överförs också via sperma och slidsekret.

Beställ ett självprovtagningskit för fyra könssjukdomar idag

Trikomonas symptom 

Ungefär 70 % av de som är infekterade med trikomonas märker inte av några symptom alls. Symptomen kan också komma och gå. Kvinnor med trikomonasinfektion kan få flytningar med en främmande doft. De kan också uppleva sveda, rodnad och ömhet i genitalierna samt irritation vid urinering. Symtomen hos män yttrar sig som klåda eller irritation i urinröret samt sveda efter urinering eller ejakulation. Sekret från penis kan också förekomma. En trikomonasinfektion kan också leda till obehag vid sex.

Trikomonasinfektioner kan också leda till värre komplikationer såsom ökad risk för att bli infekterad av HIV-virus samt att barn till kvinnor med trikomonasinfektion föds för tidigt och har låg födelsevikt. Utan behandling kan infektionen vara i flera månader och till och med år, det är därmed viktigt att en diagnos kan ställas och att behandling sätts in.