Test med självprovtagning för covid-19

covid-19-vardgivare.png

  • Ger svar på om du har covid-19 vid provtagningstillfället.
  • Svar inom 1 vardag efter provet ankommit till laboratoriet.
  • Självprovtagningstest med RNA-analys i kvalitetssäkrat laboratorium.
  • Officiell partner till Folkhälsomyndigheten.

 

Enkel självprovtagning med säker analysmetod

Allt som behövs för att du själv ska kunna ta testet och skicka tillbaka det för analys finns i provtagningskitet.

Testet har en säker analysmetod som detekterar förekomst av arvsanlag (RNA) från coronaviruset SARS-CoV-2. Metoden att detektera arvsanlag från viruset är endast möjligt om du har covid-19 när provtagningen görs. Det går alltså inte att kontrollera om du tidigare haft covid-19 med vårt test.

Här kan du läsa mer om symptom och information kopplat till covid-19.

 

Arbetsgivaren beställer

Testet kan beställas av arbetsgivare till personal i prioriteringsgrupp 2, 3 och 4 dvs personal inom vård och omsorg, personal med samhällsviktiga funktioner samt övriga delar av samhället.

 

Mer information

Telefon: 013-465 53 20

För beställning

E-post: b2b@dynamiccode.com

Så här går det till

Beställning

1. Du som arbetsgivare beställer test till din personal.

Leverans

2. Dynamic Code levererar beställningen till arbetsgivaren. Du som arbetsgivare ansvarar för att distribuera testen till din personal.

Provtagning

3. Personen tar testet enligt instruktion och skickar tillbaka testet till Dynamic Codes laboratorium genom att lägga paketet på en PostNord-brevlåda. Personen sparar analyskoden som finns i provtagningskitet.

Svar

4. Dynamic Code analyserar provet i sitt kvalitetssäkrade laboratorium. När analysen är klar, hämtar personen ut sitt testsvar på dynamiccode.com med hjälp av analyskoden. Svar inom 1 vardag efter provet ankommit till laboratoriet.