Test med självprovtagning som ger svar på om personen är smittad av coronaviruset SARS-CoV-2 och därmed har covid-19. I dagsläget är testet endast avsett för personer i prioriteringsgrupp 2 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Testet kan endast beställas av arbetsgivare till personal i prioriteringsgrupp 2, dvs personal inom vård och omsorg.

  • Ger svar på om personen har covid-19 vid provtagningstillfället.
  • Självprovtagningstest med RNA-analys i kvalitetssäkrat laboratorium.
  • Officiell partner till Folkhälsomyndigheten.

Arbetsgivaren beställer

Testet kan endast beställas av arbetsgivare till personal i prioriteringsgrupp 2, dvs personal inom vård och omsorg.

Så här går det till

Beställning

1. Du som arbetsgivare beställer test till din personal inom prioriteringsgrupp 2, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Leverans

2. Dynamic Code levererar beställningen till arbetsgivaren. Du som arbetsgivare ansvarar för att distribuera testen till din personal. Frankerade kuvert medföljer.

Provtagning

3. Personen tar testet enligt instruktion och skickar tillbaka testet till Dynamic Codes laboratorium genom att lägga paketet på en PostNord-brevlåda. Personen sparar analyskoden som finns i provtagningskitet.

Svar

4. Dynamic Code analyserar provet i sitt kvalitetssäkrade laboratorium. När analysen är klar, hämtar personen ut sitt testsvar på dynamiccode.com med hjälp av analyskoden.

Enkel självprovtagning

Allt som behövs för att personen själv ska kunna ta testet och skicka tillbaka det för analys finns i provtagningskitet.

Säker analysmetod

Testet har en säker analysmetod som detekterar förekomst av arvsanlag (RNA) från coronaviruset SARS-CoV-2.

Metoden att detektera arvsanlag från viruset är endast möjligt om personen har covid-19 när provtagningen görs. Det går alltså inte att kontrollera om en person tidigare haft covid-19 med vårt test.

Här kan du läsa mer om symptom och information kopplat till covid-19.

Mer information

För mer information kontakta vår ansvariga säljare Linnéa Brandt.

Telefon: 013-465 53 20

E-post: linnea.brandt@dynamiccode.se