Faderskapstest 10 dagar

Testa enkelt med kindgnuggsprov och får svar på om faderskapet styrks eller utesluts. 99,99 % säkerhet. Godkänd vid rättslig prövning.
I lager

 • Testa enkelt med kindgnuggsprov
 • Svar inom 10 vardagar
 • Gäller som rättsligt underlag
 • 99,999 % säkerhet
 • Fri frakt

Visar om faderskapet styrkts eller uteslutits

Ett barn ärver hälften av sina arvsanlag från sin mamma och hälften från sin pappa. Det innebär att de anlag som inte är gemensamma mellan mamma och barn måste komma från barnets pappa. En man som saknar dessa anlag kan därmed inte vara pappa till barnet. Hittas dessa anlag hos en undersökt man är sannolikheten mycket stor att han är pappa till barnet. Resultatet visar om faderskapet styrkts eller uteslutits med en säkerhet på 99,99 %. Detta test kan utföras även om inte mamman medverkar i provtagningen. Även då har svaret en hög säkerhet, dock inte alltid 99,99 %. I svaret framgår det alltid hur stor sannolikheten är att det är den undersökta mannen som är pappa till barnet.

Testa snabbt och enkelt

Med vårt DNA-test för faderskapsbestämning kan du testa snabbt och smidigt. Du beställer enkelt testet här på dynamiccode.com och sedan skickas det till dig i ett diskret kuvert. I paketet finns provtagningsmaterial för tre personer (barn, mamma och pappa) och en returförpackning. Instruktionerna är tydliga och provet tas enkelt genom att gnugga insidan av kinden med en medföljande tops. Detta faderskapstest kan därför bara utföras efter att barnet är fött.

När ni har tagit proven skickar ni dem till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för analys. Returförpackningen är förfrankerad och adresserad.

Hur funkar det?

 • Beställ ditt test
 • Testet skickas hem till dig (ett test innehåller prov för 3 personer, behöver ni testa fler än 3 personer behöver ni beställa hem fler test).
 • Boka tid på en vårdcentral eller familjerätt för bevittning av provtagning. 
 • Ta med testet, alla personer som ska testa sig samt identifikationsbevis för samtliga personer till vårdcentralen eller familjerätten.
 • Ta proverna och fyll i beställning- och provtagningsintyget. Bevittnaren kontrollerar identifikationsbevis och att rätt person tar prov.
 • Skicka in prover och beställning- och provtagningsintyget i den gröna säkerhetspåsen.
 • Från och med att ärendet inkommit till oss tar det upp till 10 vardagar innan ert resultat är klart.
 • En rapport skickas till beställarens adress som angavs på beställning- och provtagningsintyget
 • Rapporten kan användas som rättsligt underlag i t ex migrationsärenden, faderskapsärenden eller för arvsrättsunderlag.

Gäller som rättsligt underlag

Det här testet är godkänt som rättsligt underlag och är samma test som vi erbjuder till den offentliga sektorn. Vi utför varje år flera tusen faderskapstester åt kommuner, landsting och myndigheter. För att detta ska vara giltigt som ett rättsligt underlag krävs det att provtagningen bevittnats av tredje part.

Svar på ditt test inom 10 vardagar

Efter det att proven kommit fram till oss tar det max tio arbetsdagar innan analysen är klar. Svaret sammanställs i ett utlåtande som signeras av en handläggare hos oss och skickas till dig. Analysen genomförs i vårt kvalitetssäkrade laboratorium och svaret är mer än 99,999 % säkert.

Relaterade produkter