Paket: Celiaki + Laktos

  • 2 tester, celiaki och laktos
  • Symtom: dålig i magen, trött, nedstämd m m
  • Svar inom 6 dagar med högre säkerhet än 99%
  • Celiaki - rekommendationer i svaren från specialist och vidare kontakt med läkare för rådgivning.
  • Fri frakt
I lager

  • 2 tester, celiaki och laktos
  • Symtom: dålig i magen, trött, nedstämd m m
  • Svar inom 6 dagar med högre säkerhet än 99%
  • Celiaki - rekommendationer i svaren från specialist och vidare kontakt med läkare för rådgivning.
  • Fri frakt

Har du problem med magen, känner dig trött eller nedstämd? Dessa symptom kan bero på många saker men det kan också bero på laktosintolerans eller celiaki, dvs glutenintolerans. Detta paket innehåller ett laktosintoleranstest och ett glutenintolernastest vilket gör att du kan testa dig för båda dessa. Det tar i genomsnitt tar 5,8 år* att få en diagnos för celiaki i Sverige idag - med vårt test tar det 6 dagar.

Spara din analyskod

Allt du behöver för att ta detta test finns i förpackningen; provtagningsmaterial, instruktioner och analyskod. Obs – analyskoden är en värdehandling, du måste ha din analyskod för att få ut ditt svar. Utan kod är testet förbrukat

Om Celiakitestet

Celiaki är en vanlig sjukdom som tyvärr ofta missas idag vilket beror på att det är en sjukdom med många gånger diffusa symptom. Allt från vaga till ytterst allvarliga besvär som drar ner livskvaliteten ordentligt. Med vårt nya test för celiaki (glutenintolerans) så finns det ingen anledning att vänta längre. Du får svar på 6 dagar. Testsvaret har en säkerhet som är högre än 99%, och analysen kan både utesluta och användas för diagnosticering av celiaki.

För att få en korrekt diagnos är det viktigt att du fortfarande äter mat som innehåller gluten (som finns i vete, råg och korn). Man kan bara fånga celiakin, dvs klargöra om du är glutenintolerant, om du faktiskt äter gluten! Det gäller alla test, även de som finns i vården och så klart vårt hemtest också. 
Testet är ett dels ett kindgnuggsprov (DNA-prov) och dels ett blodprov (stick i fingret).

Läs mer om celiaki (glutenintolerans) här

Om Laktosintoleranstestet

Laktosintolerans är ett vanligt men ofarligt matsmältningsproblem men besvären kan upplevas som obehagliga och smärtsamma för både vuxna och barn. Det är viktigt att få en riktig diagnos för att kunna anpassa din kost och därmed undvika dessa symptom. Därför har vi utvecklat ett enkelt hemtest för laktosintolerans där du genom ett kindgnuggsprov veta om du har den genetiska variant som kan ge upphov till laktasbrist hos personer med europeiskt ursprung. Testet rekommenderas framför allt från 12 års ålder.
Provet är ett kindgnuggsprov.


Läs mer om laktosintolerans här

* Nordström et al. Delay to celiac disease diagnosis and its implications for health-related quality of life, BMC Gastroenterology 2011; 11:118.

Poulära produkter