Helhetslösning från provtagning till behandling

Helhetslösning från provtagning till behandling

Vi formar morgondagens diagnostik och möjliggör för fler människor att leva ett hälsosammare liv

Vi på Dynamic Code har utvecklat en helhetslösning som effektiviserar hela vårdkedjan och ger kunden tillgång till provtagning, labbsvar och behandling inom ett par dagar. Vi erbjuder smarta självprovtagningslösningar, ofta baserade på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument via apotek och vår egen e-handel.

  • 20+ självprovtagningskit
  • 50+ samarbetspartners

Vi vill ge människor mer kontroll över sin hälsa

Med de senaste vetenskapliga rönen inom DNA-teknik och annan molekylärbiologisk forskning tar vi fram produkter direkt till konsument samt till vården, företag och kommuner. All produktutveckling sker i vårt högkvalitativa labb i Linköping sedan starten 2011. Här arbetar specialister löpande med att ta fram smarta diagnos- och hälsotestlösningar.

    • Våra provtagningspaket är CE-märkta enligt IVD-direktivet 98/79/EC.
    • Självprovtagningskiten är CE-märkta genom egen EG-försäkran och klassificeras som generell IVD-produkt.
    • De flesta av våra analyser är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO17025.

Kontakta oss

Är du intresserad av att samarbeta med oss eller vill veta mer om våra produkter och vad vi gör? Kontakta oss här: