Hämta ditt provsvar

Ange den personliga koden

Genom att ange din personliga kod loggar du in för att få ditt testresultat. Den personliga koden finns på bipacksedeln/smittskyddssedeln i förpackningen.

Koden består av 10 siffror och 4 bokstäver, t ex 0123456789ABCD eller 4 bokstäver, 3 siffror och 4 bokstäver - t ex ABCD123EFGH

Ditt svar kan hämtas på vår webb i 24 månader efter analys. Om du vill spara ditt svar rekommenderar vi dig att skriva ut svaret eller spara ner det på din dator.

Om du fått ditt provtagningskit via en digital vårdgivare (t.ex. KRY, Doktor24, Doktor.se eller Min Doktor) så har du ingen analyskod. Vårdgivaren återkopplar till dig när resultatet är klart.