Hämta ditt testsvar

Hämta ditt testsvar genom att ange din personliga analyskod i fältet nedan. Din kod hittar du på bipacksedeln i paketet/påsen som testet låg i.

Analyskoden består av 10 siffror och 4 bokstäver, t ex:
0123456789ABCD

Skulle svaret inte vara färdigt får du information om när ditt prov kan förväntas vara analyserat. I samband med att du får ditt svar får du även råd, tips och i de fall det behövs, ger vi dig möjlighet till medicinsk rådgivning eller recept på antibiotika.

Svaren kan hämtas här i sex månader efter utförd analys. Vill du ha kvar svaret längre än så rekommenderar vi dig att skriva ut svaret eller spara ner det på din dator.

E-recept & video-möte med läkare

Om du testar positivt för bl a klamydia, mykoplasma, trikomonas, hudsvamp eller bakteriell vaginos hjälper vi dig direkt vidare med e-recept inom 4 timmar. Detta sker via videomöte med läkare eller via digitala hälsoformulär som granskas av en läkare. Vi gör detta möjligt genom unikt samarbete med vården. 

Läs mer