Hämta ditt testsvar

Ange den personliga koden

Hämta ditt svar genom att ange den personliga koden i fältet ovan.  Den personliga koden hittar du på bipacksedeln i förpackningen.

Koden består av 10 siffror och 4 bokstäver, t ex: 0123456789ABCD

Ditt svar kan hämtas på vår webb i sex månader efter analys. Om du vill spara ditt svar rekommenderar vi dig att skriva ut svaret eller spara ner det på din dator.