Hämta ditt testsvar

Ange den personliga koden

Den personliga koden består av 10 siffror och 4 bokstäver och hittas på bipacksedeln i förpackningen.

Ditt svar kan hämtas på vår webb i sex månader efter analys. Om du vill spara ditt svar rekommenderar vi dig att skriva ut svaret eller spara ner det på din dator.

Om du fått ditt test via en digital vårdgivare (t.ex. KRY, Doktor24, Doktor.se eller Min Doktor) så har du ingen analyskod. Vårdgivaren återkopplar till dig när resultatet är klart.