Klassificering av muskelegenskaper - hemtest

  • Har jag uthålliga eller explosiva muskler?
  • Rekommendationer kring träning
  • Svar inom 5 dagar
  • 99,5 % säkert resultat
Klassificering av muskelegenskaper - hemtest
Klassificering av muskelegenskaper - hemtest 1
Klassificering av muskelegenskaper - hemtest 2
399 kr Köp

Klassificering av muskelegenskaper - hemtest

  • Har jag uthålliga eller explosiva muskler?
  • Rekommendationer kring träning
  • Svar inom 5 dagar
  • 99,5 % säkert resultat

Förutsättningar för att bygga muskler

Detta test ger dig svar på vilka genetiska förutsättningar dina muskler har. Har du anlag för explosivitet eller har du anlag för uthållighet? Det handlar om hur din kropp använder musklerna, inte hur de ser ut. Testsvaren ger dig förståelse för hur din kropp reagerar på träning och vi ger dig rekommendationer kring träning beroende på vilken genotyp du är. Testet tar du enkelt med ett kindgnuggsprov.

Om du tex tränar inför ett långdistanslopp såsom Vasaloppet, ett Marathon eller Vätternrundan har du fördel av att ha en uthållighetsanpassad profil där du är bättre på att använda syret i muskeln vid träning. En mer uthållighetsanpassad muskel kräver kortare tid för återhämtning och du kan genomföra träning ofta och under längre tid än om du haft anlag för explosivitet i dina muskler.

Tränar du istället snabba sporter som tex intervall-löpning, spinning, fotboll mm. har du en fördel att ha anlaget med explosivitet och snabb kraftutveckling där du maximerar användandet av muskeln på kort tid. Du behöver ofta längre tid för återhämtning mellan varje träningspass än om du har en uthållighetsanpassad profil.

Olika gener, olika muskler

Eftersom utvecklingen av dina muskler styrs av dina genetiska anlag innebär detta att om två personer tränar och äter exakt lika mycket så utvecklas deras muskler och prestation olika beroende på vilken genotyp de är. Oavsett vilka genvarianter du är bärare av är det viktigt att komma ihåg att generna är en av många faktorer som påverkar vår hälsa. Regelbunden och varierad träning är viktigt oavsett dina genetiska förutsättningar och kan bidra till en bättre hälsa och en starkare kropp.

Läs mer om klassificiering av muskler...

Mer om svaret: Testet ger svar på vilken variant av genen ACTN3 du är bärare av. En variant av ACTN3-genen ger förmåga att producera proteinet α-aktinin-3 vilket ingår i uppbyggandet av snabba muskelfibrer, vilket ger ökade förutsättningar i idrotter som kräver explosivitet i musklerna. Den andra varianten av genen ger muskler med en mer uthållighetsanpassad profil. Om du är bärare av den genvariant som gör att du inte producerar proteinet α-aktinin-3 så betyder det att dina muskler har en mer uthållighetsanpassad profil och därför är bättre på att använda syre vid energiframställning. Detta påverkar hur syret i musklerna används vid träning och kan innebära att du behöver kortare tid för återhämtning innan nästa träningstillfälle.
Beställningar före kl 13 skickas samma dag - vardagar. Diskreta paket

Ett urval av våra test

Våra hemtester, hög kvalitet & minst lika säkra som vården

Här säljer vi hemtester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är hemtester baserade på DNA-och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes ackrediterade laboratorium – anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.

Läs mer om vår kvalitetspolicy...