Test för ökad risk för blodpropp vid östrogenintag

Test för ökad risk för blodpropp vid östrogenintag

I lager
399 kr
Köp
  • Ska du välja preventivmedel?
  • Svar om du löper ökad risk för att drabbas av blodpropp
  • Svar inom 5 vardagar
  • Fri frakt
  • Ska du välja preventivmedel?
  • Svar om du löper ökad risk för att drabbas av blodpropp
  • Svar inom 5 vardagar
  • Fri frakt

DNA-test för att se om du har en ökad risk för blodpropp

Med detta test får du snabbt veta, baserat på dina gener, om du har en ökad risk för att drabbas av blodpropp när du använder vissa preventivmedel såsom P-piller, P-ring och P-stav. Det gäller även vissa preparat för klimakteriebesvär. När du väljer preventivmedel är det viktigt att veta om du bär på genetiska riskfaktorer då risken med exempelvis östrogeninnehållande P-piller kan öka risken för blodpropp med upp till 80 gånger.

Faktorer som höjer risken för blodpropp

Andra faktorer som också ökar risken är t.ex. rökning, övervikt, diabetes, högt blodtryck och graviditet. Risken för blodpropp kan också öka i vissa situationer, t.ex. i samband med större operationer eller längre flygresor. Den ärftliga risken kan samverka med andra riskfaktorer och ge en mycket förhöjd risk. Om testet visar att man bär på någon av riskvarianterna för dessa gener bör man t.ex. ta hänsyn till det när man väljer preventivmedel. Testet ger ett 99,5% säkert resultat.

Läs mer om ökad risk för blodpropp när man äter östrogen såsom p-piller och klimakteriepreparat...

Risken för att drabbas av venös blodpropp påverkas av många olika faktorer och en viktig faktor är ärftlig benägenhet. Två av de vanligaste genvarianterna som ger en ökad risk för venös blodpropp, är en variant av faktor V (faktor V Leiden) och en variant av protrombin. Med vårt test kan du se om du har någon av dessa genvarianter.
Fri frakt och snabb leverans Diskreta paket

Så här fungerar det

Ett urval av våra test

Våra DNA-tester

Här säljer vi DNA-tester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är tester baserade på DNA- och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium – helt anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.