Ångerrätt och garanti

Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens eget ansvar. Dynamic Code ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av webbplatsen.

Länkning

Om Dynamic Code länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Dynamic Codes sida beträffande de tjänster, produkter eller information som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens egna ansvar och Dynamic Code är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats.

Personliga uppgifter

Personliga uppgifter som anges i samband med användandet arkiveras inte på webbplatsen och behandlas med sekretess inom bolaget.