Privat Policy

Dynamic Code (orgnr. 556601-4683), Westmanstagan 47, 582 16 Linköping, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Vår behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslagen (1998:204)

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter och kreditkortsuppgifter och samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Alla analyssvar kan hämtas säkert och anonymt via våra hemsidor genom att du fyller i din analyskod. Svaren kan hämtas via vår hemsida i sex (6) månader efter utförd analys. Vill du ha svar på ett prov som analyserats för mer än sex (6) månader sedan är du välkommen att kontakta oss på support@dynamiccode.com.

Väljer du att gå vidare med medicinsk rådgivning via våra samarbeten, så sker den medicinska rådgivningen av legitimerade läkare. Den tekniska plattformen som vi använder för videomöten och digitala hälsoformulär räknas som en medicinteknisk produkt. Den är CE-märkt och uppfyller Läkemedelverkets krav på medicinsktekniska produkter. All data är krypterad och behandlas enligt personuppgiftslagen och patientdatalagen.