Instruktioner

Vanliga frågor om provtagningsinstruktioner

  1. På ena kortsidan av kartongen står det "Riv här för att öppna". River man av den delen "öppnar" sig ytterkartongen och inuti finns ytterligare en kartong som innehåller provmaterial och instruktioner.

  2. Vi rekommenderar att inte ta provet under tiden man har som rikligast med menstruation. Det är inga problem att ta provet i början och slutet av menstruationen eller om man har en mindre blödning.

  3. Vi rekommenderar att man inte tar prov under en pågående behandling, utan att man väntar minst 3 veckor efter avslutad behandling innan man tar provet. Rådgör gärna med din vårdgivare om du är osäker.

  4. För in provtagningspinnen cirka 5 cm i vaginan. Tryck den mjuka delen av provtagningspinnen mot vaginalväggen samtidigt som du roterar den 4–6 gånger. Låt provtagningspinnen torka minst 3 minuter. Den mjuka delen ska inte vidröra något. Stoppa tillbaka provtagningspinnen i röret och tryck fast korken ordentligt. Nu är provtagningen klar!

  5. Provtagning med vakuumrör: Samla upp den första urinmängden som kommer när du kissar, i provtagningsröret eller i en valfri ren behållare. Ställ provtagningsröret i ett glas eller dylikt, så det inte riskerar att välta. För ner överföringsstrået under vätskeytan i urinprovet. Observera att vakuumröret inte ska öppnas. Sätt vakuumröret i överföringsstråets hållare och tryck till, med kraft, så att nålspetsen penetrerar vakuumrörets propp och urinen sugs in i röret. Tänk på att hålla ett stadigt grepp och att iaktta att nålspetsen är vass. Fortsätt trycka ner vakuumröret mot överföringsstrået tills dess att vakuumröret slutar fyllas. Ta loss vakuumröret. Häll ut den överblivna urinen och kasta provtagningsröret och överföringsstrået (sorteras som brännbart).

    Provtagning med swab: Vrid loss korken på provröret. Där sitter en provpinne att fånga upp urinen med. Vidrör inte den mjuka delen på provpinnen. Samla upp den första urinmängden genom att kissa på den mjuka delen av provpinnen. Det är denna del som suger upp urinen. Stoppa tillbaka provpinnen i provröret. Skruva fast ordentligt, skölj av provröret och torka torrt.