Instruktionsvideor

 

Urinprovtagning med vakuumrör

Kapillärprovtagning - Covid-19 Antikropp och Celiaki

Justera uppsamlingsröret

Förbered lansetten

Stick hål med lansetten

Fyll uppsamlingsröret

Försegla provet

Blanda provröret