Instruktionsfilmer för kapillärblodprov

Justera uppsamlingsröret

Förbered lansetten

Stick hål med lansetten

Fyll uppsamlingsröret

Försegla provet

Blanda provröret