3 av 4 väljer digitala vårdkedjan vid positivt mykoplasmasvar

Dynamichealthcare.se knyter ihop utvecklingen av kundvänliga hemtest, modern labteknik med den digitala vårdkedjan. Provtagning hemma, tydligt svar, diagnos, kontakt med läkare och behandling inom tre dagar. I januari valde 3 av 4 personer som testade positivt för könssjukdomen mykoplasma via dynamichealthcare.se att gå vidare med behandling/e-recept genom denna digitala tjänst.

Dynamichealthcare.se erbjuder detta helhetskoncept tillsammans med digitala vårdcentraler i Sverige och Danmark. Kunden får hjälp online hela vägen från testsvar till behandling på bara några dagar. På tider som passar denne. Efter att kunden hämtat sitt positiva analyssvar på dynamichealthcare.se kan de klicka sig vidare till vårdcentralen och möte med en läkare online. Samtidigt får de med sig sitt analyssvar. Det är analyssvaret som är underlaget för ett e-recept och det är 99,5% säkert. För mykoplasma g fyller kunden i ett digitalt hälsoformulär (på samma sätt som i den fysiska vården) som granskas av en legitimerad läkare. Om inga hinder finns skriver denne ut ett e-recept på rätt antibiotika som kunden kan använda på valfritt apotek.

 

Om Dynamichealthcare.se

Dynamichealthcare.se kommer från Linköping och från ett företag som heter Dynamic Code AB, som sedan femton år tillbaka utvecklar hemtester för olika symptom och diagnoser.

Dynamichealthcare.se är det samma som en försmak av framtidens hälso- och sjukvård! Där det är kunden som är viktigast! Här kan man testa dig, hämta testsvaren, besöka vårdcentralen och hos dem få e-recept med testsvaren som underlag, komma i kontakt med läkare och få rådgivning. Allt snabbt, enkelt och säkert – utan att lämna hemmet.