Skärmklipp 2017-12-04 09.30.48.png 

Om testet Anlag för övervikt

Detta test ger dig information om hur dina gener inverkar på din aptit, ätbeteende och hur kroppen påverkas av olika typer av fett i maten. Testsvaret ger också tips kring kost och träning som passar din genprofil. Övervikt och fetma beror på flera olika faktorer där gener spelar en stor roll. Generna kan inverka på aptit, ätbeteende, samt hur kroppen påverkas av olika typer av fett i maten. Generna har också betydelse för hur kroppen svarar på träning.

Hur kommer det sig att en del människor kan äta vad de vill utan att gå upp i vikt? Det beror på dina gener, i alla fall till viss del. Övervikt och fetma beror på flera olika faktorer där gener spelar en stor roll. Generna kan inverka på aptit, ätbeteende, samt hur kroppen påverkas av olika typer av fett i maten. Generna har också betydelse för hur kroppen svarar på träning och sammantaget har de en stor inverkan på risken för övervikt och fetma och kan därför ge vägledning i hur man på bästa sätt kan minska sitt BMI (Body Mass Index).

BMI

BMI, Body Mass Index, är ett sätt att skatta om man är överviktig genom att mäta förhållandet mellan vikt och längd. BMI mellan 25-30 karakteriseras som övervikt och BMI över 30 som fetma.

Man räknar ut sitt BMI enligt följande: BMI= Vikt / (längd x längd). 

Exempel: Du väger 75 kg och är 1,78 m lång. 

75 kg / (1,78 m x 1,78 m) = BMI 23,7

Gener påverkar risken för övervikt och fetma

Det är många olika gener som kan påverka hälsan på olika sätt. En av de mest välbeskrivna generna kalls för FTO och kopplas till övervikt och fetma. Studier visar att individer med två kopior av en viss genvariant av FTO-genen löper 40-60% högre risk för fetma. Det har också visats att bärare av denna genvariant kan minska risken för övervikt och fetma med upp till 30% genom fysisk aktivitet. Personer med denna genvariant kan därför med hjälp av god kosthållning och träning nästan helt eliminera den genetiskt ökade risken för fetma. Individer som inte bär på denna genvariant kan inte påverka sitt BMI genom träning i samma utsträckning men löper inte heller samma ökade risk för övervikt och fetma.

Geners betydelse för hur kroppen påverkas av kosten

Det finns också flera olika gener som påverkar hur vi hanterar olika typer av fett i maten och hur kroppen reagerar på detta. PPARG-genen påverkar ämnesomsättningen av fetter och personer med en viss genvariant av PPARG tenderar att ha ett lägre BMI vid kost som innehåller en högre andel enkelomättat fett. Enkelomättat fett förekommer i bland annat olivolja, nötter, avokado och kyckling. En diet rik på enkelomättade fetter kallas ofta för medelhavskost. Individer med denna genvariant kan därmed minska sitt BMI genom att förändra sitt intag av fetter till att äta mer enkelomättade fetter istället för mättade fetter.

Även genen APOA5 är kopplad till reglering av fetter och inlagring av fett i fettceller och har därmed en roll vid utveckling av fetma. Studier visar att personer med en viss genvariant av APOA5-genen inte får ett högre BMI även om kosten består av mycket fett. Dessa personer tenderar till och med att få ett minskat BMI vid en fettrik kosthållning. Individer som inte har denna genvariant ökar istället sitt BMI och riskerar att drabbas av övervikt eller fetma vid en fettrik kost.

Gener påverkar ditt kolesterol

Blodfetter som till exempel kolesterol är viktiga byggstenar i kroppen, men kan vid för höga nivåer vara riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdomar. FABP2-genen påverkar mängden fett i blodet och individer med en viss genvariant av FABP2-genen får en ökad mängd LDL (det onda kolesterolet) och en minskad mängd av HDL (det goda kolesterolet) i blodet. Det är inte enbart generna som styr mängden blodfetter utan för individer med denna genvariant är det extra viktigt att tänka på att ersätta mättat fett och transfetter med omättat fett för att förbättra nivåerna av blodfetter.

Vilken kost passar mig bäst?

Då övervikt och fetma ökar så mycket över hela världen så ökar också behovet av att få veta mer om vad vi själva kan göra. Kopplingen mellan våra gener och vår kost har blivit tydligare tack vare fler vetenskapliga studier. Genom att veta mer om våra gener och hur de påverkar oss kan vi med hjälp av kostförändringar eller en ökad fysisk aktivitet uppnå stora hälsofrämjande effekter.

Det är viktigt att tänka på att gener inte betyder allt och att det finns många andra faktorer som spelar in och som påverkar vår hälsa på olika sätt. Oavsett vilka genvarianter du bär på är en balanserad kost och regelbunden motion en viktig del i ett hälsosamt liv.

Testa dina gener!

Fri frakt och snabb leverans Diskreta paket

Så här fungerar det

Ett urval av våra test

Våra DNA-tester

Här säljer vi DNA-tester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är tester baserade på DNA- och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium – helt anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.