Introduktionsfilm kring NIPT med vår läkare Anders Selbing

Se filmen där professor Anders Selbing, specialist inom obstetrik och gynekologi, berättar om Panorama NIPT och ger dig viktig information alla skeden av NIPT-processen.

Bildskärm.jpg