Om Dynamic Code

Det började på 90-talet i Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) som numera heter Nationellt Forensiskt Center (NFC). Anne Kihlgren, med forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi, arbetade med att ta fram kriminaltekniska analyser i brottsutredningar. Anne var också projektledare för det svenska DNA-registret. De fascinerades av hur mycket information som gick att få fram med DNA-tester och insåg att den nya tekniken skulle komma att revolutionera sjukvård och släktsskapsanalys. Resultatet av den insikten blev att de sedan hösten år 2000 drivit Dynamic Code som vill vara en nyckelpartner för kommuner och migrationsverk när det gäller släktskapsanalys och med målet att erbjuda självtester som kunderna skulle kunna ta hemma i badrummet.

Snart insåg man också att själva testet och testsvaret inte var nog. Det behövdes ett helt ekosystem där du som kund kan köpa ditt test, testa hemma, skicka in testet, få ett digitalt provsvar och gå vidare med provsvaret till en digital eller fysisk vårdgivare. För att klara av den uppgiften byggdes en helt unik plattform upp som hanterar hela denna kedja och kopplar ihop labbanalys, förmedlande av testresultat, de digitala vårdgivarna och myndigheter i en integration som inte har några geografiska begränsningar. Med denna plattform kan du som kund få både test, labsvar och doktor direkt i hemmet via din smartphone

 

Vår vision

Vår vision är en hälso- och sjukvård där människor själva är involverade och aktivt kan agera. I framtidens vårdvärld betyder det att resurserna används klokare, räcker till mer och att vården blir både snabbare, tryggare och säkrare. För alla.

Vårt bidrag är tester för diagnos och en hälsosam livsstil, smart logistik och en plattform som gör alla i vårdkedjan bättre. – Healthtech helt enkelt.

Vår affärsidé

Att omsätta den senaste forskningen till produkter och tjänster baserade på modern DNA-teknik och Dynamic Codes Healthtech-lösning och därmed göra dem lätt tillgängliga online och konsumenten/patienten mer kunnig och delaktig i vården och i sin hälsa – att skapa en bättre sjuk- och hälsovård.

Våra mål

Dynamic Codes grundaffär är bolagets Healthtech-plattform med inbyggd logik för analysmetodik, testsvars-utvärdering, laboratorieprocesser och logistik samt kommunikationslogik för säkert och smidigt flöde. Dynamic Codes kärnkompetens är också att utveckla och tillverka hälso- och diagnostester med säkra och värdefulla svar baserade på DNA-teknik, med inbyggd specialist-kompetens som förkortar tiden för säkra diagnoser och korrekta medicinska behandlingar eller som leder till annan aktivitet, t ex kost- och träningsprogram. Vårt mål är att senast år 2020 vara en ledande aktör i Europa inom Healthtech för aktiva konsumenter inom hälso- och sjukvård.

Produkter

På Dynamic Code utvecklar och erbjuder vi tjänster och produkter både mot konsumentmarknaden och mot företag och myndigheter. För konsumenter erbjuder vi test inom könssjukdomar, kvinnohälsa, livsstil, hud och naglar samt maghälsa. För företag och myndigheter erbjuder vi faderskapstest för kommuner och migrationsverket och härstamnings- och djuranalyser för djuruppfödare.

Eget laboratorium

Testerna analyseras i eget kvalitetssäkrat laboratorium, certifierat av SWEDAC, nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Vi har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar. Läs mer om vår ackreditering & kvalitet här.