Om Dynamic Code

Det började på 90-talet i Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) som numera heter Nationellt Forensiskt Center (NFC). Anne Kihlgren och Björn Rosén, båda med forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi, arbetade med att ta fram kriminaltekniska analyser i brottsutredningar. Anne var också projektledare för det svenska DNA-registret. De fascinerades av hur mycket information som gick att få fram med DNA-tester och insåg att den nya tekniken skulle komma att revolutionera sjukvård och släktsskapsanalys. Resultatet av den insikten blev att de sedan hösten år 2000 drivit Dynamic Code som vill vara en nyckelpartner för kommuner och migrationsverk när det gäller släktskapsanalys och med målet att erbjuda självtester som kunderna skulle kunna ta hemma i badrummet.

Snart insåg man också att själva testet och testsvaret inte var nog. Det behövdes ett helt ekosystem där du som kund kan köpa ditt test, testa hemma, skicka in testet, få ett digitalt provsvar och gå vidare med provsvaret till en digital eller fysisk vårdgivare. För att klara av den uppgiften byggdes en helt unik plattform upp som hanterar hela denna kedja och kopplar ihop labbanalys, förmedlande av testresultat, de digitala vårdgivarna och myndigheter i en integration som inte har några geografiska begränsningar. Med denna plattform kan du som kund få både test, labsvar och doktor direkt i hemmet via din smartphone

Vår vision

Att erbjuda en värld där människor kan ta kontroll över sin egen situation och hälsa och där sjukvården får möjlighet att ge dem den vård.

Vår affärsidé

På Dynamic Code omsätter vi den senaste forskningen till produkter och tjänster baserade på modern DNA-teknik, enkelt tillgängliga online via dynamiccode.com och göra dig som konsumenten/patienten mer kunnig och delaktig i vården och din egen hälsa. Vi gör det möjligt genom vår plattform där vi kopplar ihop labb, testsvar, hemsidan och digitala vårdgivare i ett sammansatt gränssnitt mot kunden. Den här plattformen gör att vi snabbt kan skala upp vår verksamhet till nya marknader när fler länder får upp ögonen för det här sättet att förenkla test för både patienterna och vården. 

Våra mål

Dynamic Codes grundaffär och kärnkompetens är att utveckla och tillverka hälsotester med meningsfulla svar, som via direktkontakt med medicinsk rådgivning förkortar tiden för säkra diagnoser och korrekta medicinska behandlingar, eller som leder till annan aktivitet, t.ex. kost- och träningsprogram.
 
Vårt mål är att senast år 2020 vara en ledande aktör internationellt inom detta område, att utveckla och erbjuda ett brett utbud av värdefulla hälsotest och att dynamiccode.com är en central mötesplats för aktiva konsumenter inom hälso- och sjukvård.

Produkter

På Dynamic Code utvecklar och erbjuder vi tjänster och produkter både mot konsumentmarknaden och mot företag och myndigheter. För konsumenter erbjuder vi test inom könssjukdomar, kvinnohälsa, livsstil, hud och naglar samt maghälsa. För företag och myndigheter erbjuder vi faderskapstest för kommuner och migrationsverket och härstamnings- och djuranalyser för djuruppfödare.

Eget laboratorium

Testerna analyseras i eget kvalitetssäkrat laboratorium, certifierat av SWEDAC, nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Vi har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar. Läs mer om vår ackreditering & kvalitet här.