Vetenskapliga rådet bidrar med kunskap och expertis

Vetenskapliga rådet bidrar med kunskap och expertis

För att stärka kopplingen till den senaste medicinska vetenskapen har Dynamic Code konstituerat ett Medicinskt Vetenskapligt råd.

Rådets syfte är att bidra med kunskap och stöd till vårt utvecklingsarbete samt att förbättra det stöd i form av rekommendationer vi ger till både konsumenter och till våra B2B-partners.

Rådet har fokus på primärvårdsdiagnostik och test-koncept för förebyggande hälsa.

Vetenskapliga rådet består av:

Björn Nordenvall, ordförande

Björn Nordenvall är docent och kirurg och har i över 30 år arbetat i ledande befattningar inom privat sjukvård och i olika forskningsbolag. Björn har tidigare varit verksam i det finska Private Equity-bolaget CapMan, där han ansvarat för investeringar inom Life Science och för bland annat uppbyggnaden av vårdbolagen Proxima och Curato A/S samt de medicinsktekniska bolagen Jolife och SciBase.

Anne Kihlgren, sekreterare

Anne Kihlgren, Dynamic Codes grundare, har forskarbakgrund, utbildning inom Biokemi och lång erfarenhet av DNA-analyser, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Anne har tidigare varit gruppchef och projektledare för utvecklingen av DNA-registret vid dåvarande SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium (nuvarande NFC).

Anders Selbing

Anders Selbing är professor emeritus i Obstetrik och Gynekologi och har varit klinikchef på Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Anders har grundat aktiebolag inom bioteknik och medicinsk diagnostik och samarbetar med Dynamic Code inom medicin, vetenskap och utveckling. 

Emma Karling Widsell

Emma Karling Widsell är legitimerad barnmorska med erfarenhet från bland annat Danderyds förlossning, Gynakuten och IVF-kliniken Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen. Med kvinnohälsa i fokus har hon sedan 2013 drivit IVF-podden och varit medförfattare till boken ”Ditt fertila liv”.

Per-Göran Larsson

Per-Göran Larsson arbetar som överläkare på Kvinnokliniken Skaraborgssjukhus i Skövde och Lidköping. Han har tidigare haft en biträdande professur vid Örebro universitet och varit adjungerad professor vid Linköpings universitet.

Bo Cederholm

Bo Cederholm är specialistläkare i Klinisk immunologi och Medicine doktor i medicinsk kemi. Bo har de senaste 20 åren huvudsakligen arbetat som överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund med ansvar för laboratoriediagnostik av autoimmuna sjukdomar inom Region Skåne.

Ingvar Eliasson

Ingvar Eliasson är klinisk bakteriolog och medicine doktor i medicinsk mikrobiologi. Hans forskning har haft fokus på framför allt antibiotikaresistens, luftvägsinfektioner och zoonoser. Han har sedan mitten av 90-talet haft olika chefsuppdrag inom laboratoriemedicin, inom både privat och offentlig sektor, bland annat som medicinsk chef för klinisk mikrobiologi i Sverige på Unilabs och nu senast som verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Region Skåne under 2019-2021, där han ledde arbetet under covid-19-pandemin. Nu arbetar Ingvar som senior expert åt bland annat Dynamic Code, Swedac och Lipus.