Om Farmakogen och test

Vi erbjuder en analys som fastställer en patients förmåga att bryta ned ett specifikt läkemedel. Det gör vi genom högupplösande genotypning av farmakogener.

Förmågan att bryta ned läkemedel varierar mellan olika individer och bestäms bland annat av individens genetiska arv, de så kallade farmakogenerna. Plasmakoncentrationen hos två individer med samma kroppsvikt och som får samma dos av ett läkemedel, kan skilja kraftigt. Risken är att patienten får fel dos, vilket kan få allvarliga följder som t ex läkemedelsförgiftning eller att effekten av läkemedlet uteblir. Med hjälp av farmakogenanalys kan vi hitta rätt läkemedel och dos som passar individen.

Enkel provtagning och analys i ackrediterat labratorium

Det CE-märkta provtagningspaketet innehåller provtagningsmaterial, instruktioner, och returförpackning. Ett kindgnuggsprov tas från patienten och skickas sedan till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för analys. Analysresultatet levereras via mejl eller hämtas via vår hemsida med en personlig kod. Resultatet ger vägledning för att välja bort olämpliga läkemedel direkt och hitta rätt dos redan från början. Det minskar risken för lidande hos patienter och bidrar till att sänka kostnaderna för patienten, sjukvården och samhället i stort.

Passar de flesta typer av läkemedel

Våra farmakogenanalyser kan användas för de flesta typer av läkemedel, bland annat smärtstillande, psykofarmaka och blodtryckssänkande läkemedel. Om det finns särskilda önskemål kring vilka farmakogener som ska analysera eller vilka mediciner som ska täckas in, kan vi skräddarsy analysen efter behov.

Gör kliniska prövningar säkrare och smidigare

Analysen kan även användas för att öka säkerheten och effektivisera kliniska prövningar av läkemedel. Detta genom att göra det lättare att hitta individer till studierna och göra det möjligt att sätta samman testgrupper efter önskemål.

Läkemedel som täcks in av Dynamic Codes farmakogenanalys

Våra farmakogenanalyser kan användas för många typer av läkemedel, t ex anti-depressiva, beta-blockerare, blodtryckssänkande protonpumpshämmare, blodförtunningsmedel och epilepsipreparat. Totalt är de gener vi undersöker intressanta för >90 % av använda läkemedel.

Farmakogener som täcks in av Dynamic Codes farmakogenanalys

Vi kan erbjuda genotypning av mer än 200 farmakogener, både sådana som är de ”klassiska” läkemedelsnedbrytande enzymerna och de som är transporter-gener. Vi kan genotypa dessa med hög upplösning och kan bestämma ett stort antal varianter (alleler) av respektive gen.

Några exempel på gener som vi kan analysera

 • cytochrome P450, familj 2, subfamilj C, CYP2D6
 • cytochrome P450, familj 2, subfamilj C, CYP2C19
 • cytochrome P450, familj 2, subfamilj C, CYP2C9:
 • cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, CYP2E1 (14)
 • cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 4, CYP3A4 (35)
 • cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 5, CYP3A5 (33)
 • cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 7, CYP3A7 (7)
 • flavin containing monooxygenase 3, FMO3 (22)
 • glutathione S-transferase mu 2, GSTM2 (7)
 • N-acetyltransferase 1 (arylamine N-acetyltransferase), NATI (22)
 • peroxisome proliferator-activated receptor alpha, PPARA (16)
 • solute carrier organic anion transporter family, member 1A2, SLCO1A2 (21)
 • thiopurine S-methyltransferase, TPMT (18)
 • vitamin K epoxide reductase complex, subunit 1, VKORC1 (12)

Om ni har särskilda önskemål kring vilka farmakogener ni vill analysera eller vilka mediciner ni vill täcka in, kan vi skräddarsy analysen för era behov.