Forensisk analys

Med forensisk DNA-analys kan du göra en individbestämning, det vill säga fastställa om en viss person har druckit ur en viss flaska, rökt en viss cigarett eller kan bindas till en blodfläck. Metoden används även för att fastställa vad ett biologiskt spår utgörs av, t ex blod eller hårtyp.

Lång erfarenhet av forensisk DNA-analys

Vår forensiska DNA-analys ger dig snabba och säkra svar. Vid behov kan vi ge professionell rådgivning och även redogöra för våra analyser vid förhör och rättegångar. Bland våra kunder finns bland annat försäkringsbolag och forensiska laboratorier, men även privatpersoner. Vi har lång erfarenhet av DNA-analys, både från vår egen verksamhet och som ett avknoppningsföretag till Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL). Tekniken vi använder är densamma som man använder på SKL. Vi håller högsta säkerhet på vårt laborativa arbete, vilket inkluderar forensisk laboratorielogistik med full spårbarhet på prover.

Vi erbjuder ett provtagningspaket med instruktioner för att säkra det biologiska materialet som ska analyseras, t ex en cigarettfimp, blodfläck, ett tuggummi, snusprillor eller ett frimärke. Sedan skickas provet till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för analys. Svaret levereras inom 5-10 arbetsdagar. Vid behov kan svaret levereras snabbare. Tänk på att materialets ålder, mängd och eventuella föroreningar av främmande material påverkar resultatet av analysen.

Analysmetod med högt bevisvärde

Vid individbestämning analyserar vi DNA från olika spår och jämför dem med varandra eller med en känd individ. Vi analyserar DNA i så kallade markörer, som benämns mikrosatelliter, och följer International Society for Forensic Genetics (IFGS) rekommendationer för markörer. Genom att analysera flera markörer, som varierar mycket mellan individer, får vi generellt ett resultat med högt bevisvärde (uteslutningskapacitet). Resultatet visar om det finns en överensstämmelse mellan spår och individ, eller om det kan uteslutas.

För att fastställa vad ett spår innehåller granskar vi spåret mikroskopiskt och genomför biokemiska tester. Resultatet visar om man kan påvisa eller utesluta förekomsten av t ex blod.

Kvalitet och säkerhet

  • Analyserna sker i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium.
  • Eftersom DNA-analys innefattar flera olika moment och bevisvärdet oftast är mycket högt kontrolleras alla överföringssteg där det finns risk för förväxling av prover. En analys hos Dynamic Code är spårbar. Provet registreras tillsammans med sitt prov ID-nummer i laboratoriets labbdatasystem där information om provet och dess väg genom analyskedjan kan följas.
  • Dynamic Code är medlem i IFGS och deltar i sammanslutningens program för att kvalitetskontroll och utveckling inom området.
  • Dynamic Code handlägger forensiska ärenden enligt Sekretesslagen, vilket innebär att personalen har tystnadsplikt

Information och prisuppgifter

För mer information om våra tjänster inom forensisk analys samt prisuppgifter, kontakta oss.

Telefon: 013-465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.com