Om kombinerat test för klamydia och mykoplasma

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige och ganska välkänd. Mykoplasma (mykoplasma genitalium) är nästan lika vanlig men nästan helt okänd (utom i vården förstås)! Därför har vi gjort ett kombotest som testar båda dessa könssjukdomar.

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige och ganska välkänd. Mykoplasma är nästan lika vanlig men nästan helt okänd (utom i vården förstås)! Därför har vi gjort ett test som testar båda dessa könssjukdomar.

Det här är ett problem, då båda dessa könssjukdomar orsakas av en bakterie och smittar vid oskyddat sex, vaginalsamlag eller analsamlag. Både män och kvinnor kan smittas.

I många fall får man inga symptom alls och märker inte att man har klamydia eller mykoplasma. Och inte nog med det, för att bli botad krävs olika antibiotika. Därför är det viktigt att testa sig för båda.

Ett och samma test för både klamydia och mykoplasma

Att inte behandla en klamydia eller mykoplasma infektion, kan få obehagliga konsekvenser och då inte bara att smitta andra. En obehandlad infektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation och nedsatt fertilitet. Därför är det bästa att testa sig för både klamydia och mykoplasma samtidigt. Och det är precis vad vi erbjuder med vårt kombinerade test, att testa båda dessa könssjukdomar samtidigt.

Men då är det väl ”standard” att vården testar för båda, eller hur?

Nej, oftast testar man inom vården enbart för klamydia. Om du vill testa dig för mykoplasma får du oftast be om detta specifikt och kanske till och med tjata till dig ett test. Och det är ju inte så enkelt när du inte känner till att mykoplasma finns.

Men varför är det så här?

Svaret är enkelt – pengar! Vården får extra pengar från staten för varje klamydiatest man gör. Det beror på att klamydia lyder under Smittskyddslagen. Mykoplasma lyder inte under Smittskyddslagen och därför får vården betala allt själva. – Enkelt uttryckt, vården tjänar pengar på klamydia-test och förlorar pengar på mykoplasma-test.

Om det finns symtom, vilka är de för klamydia och mykoplasma?

Många, både män och kvinnor, som är infekterade med klamydia eller mykoplasma har inga symtom alls, men kan ändå vara smittade och därmed föra smittan vidare. Eventuella symtom kommer först efter en till tre veckor efter att du blivit smittad. Bakterierna kan också ligga vilande långa tider och sedan plötsligt ge besvär eller leda till komplikationer. 

Klamydia är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige. Klamydia orsakas av en bakterie och smittar vid oskyddat sex, vaginalsamlag eller analsamlag. I många fall får man inga symtom alls och märker inte av att man har klamydia. Både män och kvinnor kan bli smittade. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet. Det är viktigt att testa dig!

Klamydia har många likheter med könssjukdomen mykoplasma genitalium vilket innebär att om du inte har Klamydia kan det vara Mykoplasma.

Vad ska jag göra om jag har klamydia eller mykoplasma?

Om du har klamydia eller mykoplasma är det viktigt att du får behandling. Det är viktigt att man testar sig och detta kan man göra tidigast en vecka efter smittillfället. De ska behandlas med olika antibiotika så det är viktigt att testa dig för båda. 

Du måste själv kontakta sjukvården och boka en tid för test och behandling, t ex hos vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning. Du får då svar efter ca 1 vecka. Du kan även testa hemma med Dynamic Codes säkra tester och svar inom 2 dagar. Skulle du testa positivt får du även hjälp med E-recept inom 24 timmar efter att du fått ditt provsvar via samarbeten med vården. Du ser testet här till höger.

Klamydia och mykoplasma, eller misstänkt klamydia och mykoplasma, ska behandlas så fort som möjligt med antibiotika för att undvika komplikationer. Eftersom de sällan visar symtom är det lätt att man smittar andra utan att man vet om det. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att omedelbart söka läkarvård om du vet eller misstänker att du är smittad av klamydia. Även partners måste undersökas och behandlas. Skulle du testa negativt för klamydia bör du testa dig för mykoplasma.

Testa själv!

Du kan köpa Dynamic Codes kombotest hos oss på och testa hemma och få svar inom 2 dagar. Har du inte möjlighet att gå till vårdcentralen kan du via även klicka dig vidare till vår samarbetspartner/digital vårdcentral. Du kan då inom 4 timmar efter att du hämtat ditt provsvar boka en tid med en läkare som hjälper dig vidare med behandling. Detta om det inte föreligger några hinder såsom t ex. allergier för antibiotika eller graviditet. Kostnaden för detta är 250 kr.

Om provet är negativt och symtomen kvarstår eller om du ändå misstänker att du är smittad, bör du testa dig en gång till. Du kan ha klamydia eller mykoplasma utan att några bakterier har hittats vid provtagningen. 

Hur smittar klamydia och mykoplasma och hur kan jag skydda mig?

Det vanligaste sättet att bli smittad är genom samlag utan kondom, när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och munsex. Bakterien lever bara inuti levande celler och smittar därför inte genom handslag, bastubad, kläder, handdukar eller toaletter.

Det är viktigt att alltid skydda sig mot klamydia. Ett bra sätt är att använda kondom. Även om du haft klamydia tidigare så kan du få det igen. Om du misstänker att du blivit smittad av klamydia kan du enkelt göra ett test hemma genom att beställa ditt klamydiatest hos oss eller på Apoteket.

För att undvika smittspridning eller att infektionen kommer tillbaka bör man inte ha samlag förrän hela behandlingen är avslutad.

Smittskyddslagen

Klamydia lyder under smittskyddslagen, vilket innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning om ditt test är positivt. När du varit hos läkaren meddelar han/hon oss att sjukvården tar över ansvaret för smittskydd och behandling. Om vi inte får något sådant meddelande skickar vi två påminnelser till dig, en efter tre veckor och en efter fem veckor. Om vi efter sju veckor ännu inte fått meddelande från läkare anmäls du till Smittskyddsenheten i det landsting som du tillhör (enligt 4 kap. 7 § SmL).