Om vårt mykoplasmatest

Könssjukdomen mykoplasma orsakas av bakterien Mycoplasma genitalium (M genitalium), som upptäcktes 1980 har blivit allt vanligare i Sverige.

Ju fler personer som testar sig, ju större möjlighet finns att minska spridningen. För att många ska testa sig krävs dock att det är både enkelt och säkert. Därför har vi tagit fram ett mykoplasmatest, som är lika säkert som befintliga tester inom vården, men enklare för patienten att genomföra. Eftersom klamydia och mykoplasma ger liknande symptom erbjuder vi även ett kombitest, som ger ett snabbt svar på om provet är smittat med mykoplasma och/eller klamydia.

Vårt koncept omfattar hela kedjan från provtagningspaket och analysmetod till genomförande av analys och distribution av analyssvar.

Lika säkert som befintliga tester inom vården

Med vårt mykoplasmatest tar patienten enkelt provet och skickar det sedan till vårt ackrediterade (ISO/IEC 17025) och kvalitetssäkrade laboratorium för analys. Det CE-märkta provtagningspaket innehåller provtagningsmaterial, instruktioner och returförpackning. Kvinnor tar vaginalprov och män tar urinprov. 24 timmar efter det att provet har kommit till vårt laboratorium kan analysresultatet hämtas via vår hemsida med en personlig kod.

De patienter som får positivt svar och har mykoplasma hänvisas därefter till sjukvården. Det innebär att sjukvården avlastas från besök av personer som inte har mykoplasma och i första hand får kontakt med dem som behöver vård. Obehandlad mykoplasma kan orsaka livmoderhals-, livmoder- och äggledarinfektion hos kvinnor. Män kan få urinvägsinfektion, bitestikelinflammation och prostatabesvär. Patienter som får negativt svar, men har kvar symptomen, uppmanas att göra ett nytt test samt att testa sig för andra könssjukdomar t ex klamydia, som har liknande symptom. Vi har både ett separat test för klamydia och ett kombitest där mykoplasma och klamydia analyseras i samma prov.

Unik och säker analysmetod

Dynamic Code analysmetod för detektering av bakterien M genitalium baseras på PCR och inkluderar två målsekvenser. Dynamic Code använder sig av en analysmetodik, som täcker in eventuella nyuppkomna mutationer i bakterien. Analysresultatets säkerhet är hög.

Information och prisuppgifter

Beställ mykoplasmatest
För ytterligare information om vårt mykoplasmatest och eventuellt samarbete, kontakta oss.

Telefon: 013-465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.com

Kvalitet och säkerhet

Dynamic Codes metod för detektering av M genitalium baseras på PCR. I en valideringsstudie på 200 prover (19 positiva och 181 negativa) där Dynamic Codes metod jämfördes med ett externt laboratorium visade resultatet på 100 % specificitet och selektivitet.

Analyserna i Dynamic Code laboratorium är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 och granskas därmed av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

För extern fortlöpande kvalitetskontroll deltar Dynamic Code i Extern kvalitetsforskning inom laboratoriemedicin i Sveriges (EQUALIS) kvalitetsprogram DNA-analys.

Provtagningspaketen är CE-märkta enligt IVD-direktivet 98/79/EC samt MDD-direktivet 93/42/EEC och därtill tillkommande lagändringar.

Studier har visat att metoden som används är säker och att instruktionerna för mykoplasmatestet är tydliga och säkra när det gäller att ta provet på rätt sätt, att skicka in provet och att hämta ut resultatet. Sammantaget ger det en säkerhet på 99,5 %.

Mykoplasmatestet är registrerat hos Läkemedelsverket.